TENTO WEB SLOUŽÍ POUZE JAKO ARCHÍV!


Část dvacátá - Napětí
25 Oct 2009 02:58 pm | MorganaE

Tactics | Poet Koment: 32

Yay! To jste nečekali co? Když já bych fakt hodně ráda dokončila Tactics do konce roku, jak jsem slíbila... No možná se povede winkJen poslední dobou nemám vůbec čas a skoro chuť. Navíc mě napadají samé Kuroshitsuji jednorázovky nebo myslím na Iratsu a Taktiky jsou trochu komplikovanější. Co už, nechme Lawrence žít.
Mám pár poznámek...
Nameless znamená bezejmenný. Nehraju si na Loveless, díky.
Ten nápad ohledně DN určitě má nějaké chyby, ale se*te to. Účel světí prostředky tongue(poslední dobou má oblíbená fráze).
No a to je zatím vše smile
Piště komentáře, jinak mě to teprv přestane bavit.

Stejně jako všechny předchozí, i tentokrát jejich nové bydliště bylo odlišné. Nyní to byl jednopatrový dům, ukrytý v slepé uličce jedné luxusní čtvrti. Dům byl nízký a rozlehlý, s malou zahradou a obklopen lesíkem. Okna byla schovaná za prkny, která přes ně byla přibitá. Zřejmě v tom domě dlouho nikdo nebydlel. Nicméně byl dům uklizený a předem zařízený, dle jejich potřeb, o což se zřejmě postaral Watari. Jejich ubytování tedy netrvalo dlouho. Neměli přeci jen příliš věci, jen to nejnutnější a pak spousta technického zařízení. Hned jak vše bylo na svém místě, se Watari rozloučil a zmizel.
Light se nevyptával, jestli tohle bylo jediné, co se tak rychle našlo, či si L tento dům vyžádal. Ostatně na tom nezáleželo. Momentálně byl problém číslo jedna Kira a problém číslo dvě L. A u obou nevěděl, jak to bude dál…
„Ryűzaki, jak se ujistíme, že Steelová je opravdu Kira?“ zeptal se Light hned, jak se usadili ke svým notebookům.
„Budeme ji sledovat,“ řekl prostě L a nezaujatě koukal do počítače a žvýkal gumové medvídky. Light si lehce povzdechl. S L byla prostě někdy těžká řeč. Tedy skoro pořád.
„Jak?“ zajímal se Light vytrvale.
„Jednoduše. Nepochybuji, že jestli je Kira, tak má shinigamiho oči, což znamená, že poslat někoho ji sledovat či vyšetřovat by byl risk jeho života. V tomto případě bych to neviděl ani na kamery. Myslím, že se ale časem projeví, jestli je nebo není Kira, podle budoucích obětí. A pak, rád bych na ni připravil past,“ odpověděl obšírněji L.
„Past? Jakou past?“ vyskočilo jedno Lightovo obočí vysoko do čela.
„Vysvětlím ti svůj plán, až ho domyslím,“ odbyl ho L zlotřile. Nasypal si zbytek medvídků do pusy. Že mě to nepřekvapuje, napadlo ironicky Lighta, ale neřešil to. S rezervovaností ze strany Ryűzakiho počítal. L se najednou zaujatě zahleděl do monitoru a chvíli Lightovi nevěnoval pozornost.
„Objevil jsi něco zajímavého, Ryűzaki?“ ptal se rovnou Light. Snad mu to tentokrát řekne.
„Hm,“ přikývl L a dožvýkával gumové medvídky. Když polknul, řekl:
„Zdá se, že mí následovníci, Mello a Near, se již také účastní případu druhého Kiry a téže podezřívají Steelovou.“ Light se zatvářil mírně překvapeně a zaujatě a stoupl si za L. Zjistil, že má otevřený nějaký novinový článek.
„Roger mně říkal o tom, že se do případu taky pouští, ale tohle mě překvapuje…“
„Jak vlastně ví, že Death Note nebyl zničen?“ ptal se prozíravě Light. O tom by přece nemohli vědět, kdyby…
„Napsal jsem to do závěti, kterou jsem jim odkázal. Taky jsem je přiměl k tomu, aby spojili své síly. Nyní pracují pod přezdívkou Nameless.“ L otevřel nový sáček gumových medvídků.
„Nameless? Myslel jsem, že ten váš systém detektivů jde podle abecedy…“ pozvedl obočí Light nad bystrou poznámkou. L zaujatě žvýkal medvídky a huhlavě odpovídal:
„Vlastně ne. Mello nebo Near měl být mým následovníkem, který by pracoval pod mou přezdívkou. Tím, že jsem ovšem předstíral svou smrt, bylo nutné, aby si vymysleli vlastní.“ Light se nestačil divit. Založil si ruce na prsou a chladně konstatoval:
„Ty jsi mi zase lhal?“
„Účel světí prostředky,“ pokrčil rameny L. Light to již neřešil a radši se zeptal:
„Nu a co´s nyní objevil?“ L natočil notebook ke kolegovi, aby dobře viděl. Byl to tedy novinový článek s fotografií nad ním.
„Tohle je Steelová,“ ukázal na opálenou černovlásku uprostřed fotografie L, „její skupina Kamikaze…“ mávl rukou nad dalšími dvěma mladíky, „…a tohle je Mello.“
„Mello?“ podivil se Light a naklonil se. L ukazoval na útlého zjevně chlapce v pubertě, s dlouhými plavými vlasy.
„Kolik mu je?“ zajímal se nejdřív Light.
„Vpravdě čtrnáct, ale tady zavedl falešné údaje, že je mu šestnáct. A samozřejmě používá falešné jméno, Mike Sutcliff.“
„Takže se za účelem sledování Steelové vetřel k ní do kapely?“ ptal se Light.
„Zjevně tomu tak je. Nahradil onoho zemřelého kytaristu,“ oznamoval L, čítaje článek před sebou.
„Hm…“ zúžil oči Light a taktéž hleděl do monitoru. „Jak to, že následovník světoznámého detektiva umí hrát na kytaru zřejmě tak dobře, aby se mohl za kytaristu vydávat?“
„Děti ze sirotčince, odkud všichni tři pocházíme, jsou všestranně nadané a velmi chytré. Mívají různé přednosti a vedení se snaží co nejvíc rozvíjet jejich schopnosti. Co se Mella týče, náhodou vyniká v hře na kytaru. Near má pro změnu cit pro piano,“ vysvětlil L klidně.
„A tobě jde co?“ zajímal se Light a s posměchem hleděl na L. Neuměl si představit L, hrajícího na hudební nástroj. Tato kombinace nešla dohromady.
„Já jsem se hudbě vyhýbal. Mám rád ticho. A kromě toho, nemám hudební sluch,“ zabručel L a sáhl do sáčku s medvídky. Light se sám pro sebe zlomyslně usmál.
„Dobře. Předpokládám tedy, že Mello bude Steelovou studovat a pokusí se u ní nalézt Death Note,“ vrátil se k danému tématu Light.
„To si myslím. A taky, že využít informací, které získá, by nebylo na škodu,“ konstatoval L.
„Ryűzaki, není to trochu nefér?“ zamračil se Light.
„Lighte-kun, tohle není hra nebo soutěž, jde nám o to chytit Steelovou. Jsme na jedné lodi. Navíc hodlám na Nameless dohlížet, aby nebyli ohroženi,“ dodal L.
„Ale Steelová, která má stoprocentně oči půjčené od shinigamiho, už teď musí vědět, že Mello používá přezdívku. A zná jeho pravé jméno i podobu…“
L si vzal poslední dva medvídky a pečlivě je rozžvýkal. Až pak odpověděl:
„Řekl bych, že Steelová Mella jen tak nezabije. Už ze zvědavosti, kdo je zač. A pak, jak jsem řekl, já se postarám o jeho bezpečí.“

…Ł…


Nuiny oči jemně zamrkaly, když L poprosil shinigami o jistou věc. Byla tichá a nehnutá až promluvila svým vysokým hlasem:
„Nemůžu vám říct, kdo je pravý vlastník Death Note v tuto chvíli.“
O to vás nežádám, psal na klávesnici L. Chci, abyste si vypůjčila Ryűkův Death Note. To je možné, ne? Jen na hodinu.
„To by bylo. Ale není to riskantní?“ zajímala se Nu.
Pokud vás Ryűk uvidí, věřím, že s ním dokážete vyjednávat. Navíc se domnívám, že stejně jako vy, je víceméně neutrální, takže by nás neprozradil, pokračoval L a rychle vyťukával na klávesnici.
„To zajisté. Nevím, co chcete s Death Note udělat, ale budu věřit, že naše cíle to nijak nepoznamená,“ děla Nu a všechny její zornice sjely na skrčenou postavu před sebou.
O to nemějte obavy. Naopak nám to velmi pomůže. A Death Note nijak neponičím, odpověděl jistojistě L a Nu nakonec přesvědčil.
„Dobrá tedy. Dejte mi tedy čas,“ ukončila dialog Nu a prošla zdí. Když L líně vstal a přešel k oknu, mohl spatřit na nebi její siluetu, jak s kostěnými křídly odlétá pryč. Zase se vrátil k notebooku a trpělivě čekal.

Po nepříliš dlouhé době se Nu zase objevila. L se musel v duchu usmát. Bylo to znamení, že majitel Zápisníku není daleko. Musí být jistojistě v New Yorku, pokud ovšem shinigami také nevynikají rychlostí. Poděkoval mírnou úklonou a vzal do ruky černý zápisník s mírně ošoupanými hranami. To bude opotřebováním, napadlo poněkud cynicky L a otevřel Death Note. Pečlivě si ho prohlížel a podle zapsaných jmen a rukopisu nakonec uznal, že to je Lightův Zápisník smrti. Položil ho na podlahu a otevřel zezadu. Napočítal deset listů a vzal je mezi prsty. Načež je pečlivě vytrhl.
„Ryűzaki? O co se pokoušíte?“ musela se ozvat překvapená Nu.
Death Note má stejné účinky, i když se papír vytrhne, ne? A papíry v něm nikdy nedojdou. Nebude to tudíž poznat, napsal L do počítače.
„Ano. Máte pravdu, ale nerozumím, co máte v plánu,“ pravila Nu zmateně. L jen zavrtěl hlavou a ona pochopila, že to teprve uvidí. Sledovala tedy, jak L odkládá Death Note a rozmisťuje vytržené papíry okolo sebe. Poté se chopil pera a klidně se nadechoval. Zkontroloval čas, aby zjistil, že je přesně půlnoc. Nu s ještě větším překvapením sledovala, jak se naklání a píše: Light Yagami, 2. 11. 2004, 00:06. Napsal totéž na každý z deseti papírů. Přesunul se k obrazovce počítače, kde byl zobrazen přes kameru spící Light. L seděl a pozorně jej pozoroval. Čas pomalu ubíhal…
00:05:49… 00:05:54… 00:05:59…
Uběhlo přesně šest minut. A nestalo se nic. L si trochu oddychl a zase se přesunul k papírům. Opět vzal do ruky pero a tentokrát tam napsal své jméno ale s jiným časem. Když se vteřiny na digitálních hodinách přehouply na stanovanou cifru, L se rozbušilo srdce napětím, nicméně se nic nestalo. Cítil se již naprosto klidný, takže ani nemrkl, když napsal dále na papíry Mellovo a Nearovo pravé jméno. Věřil, že jsou v pořádku. Posbíral papíry a pečlivě uschoval k vlastnímu Death Note. S ním provedl stejnou operaci jako s původně Lightovým Zápisníkem. Nakonec odložil černý deník stranou a Nu jej vzala do svých kostnatých pařátů a po dlouhé odmlce pravila:
„To byl tedy váš záměr… Chtěl jste si pojistit, že vám nový majitel Death Note nebude moct ublížit.“ L přikývl a citoval jedno z pravidel Death Note: LIII. - Death note nebude fungovat, pokud napíšeš jméno oběti na více různých stránek. Nu souhlasně zamrkala. L na ni teď zapůsobil. Byl to chytrý tah. Mají teď výhodu. Druhý Kira je nemůže zabít pomocí Death Note. Ani jednoho z těch, co se nacházejí na Zemi.
Mohla byste prosím teď Death Note vrátit? Již je vše hotovo. Mnohokrát vám děkuji za spolupráci, napsal L.
„Jistě,“ pravila vysokým hlasem Nu a vznesla se do výšky. Proletěla bez problémů stropem a byla tatam. L si otřel pot z čela a vypnul počítač.

…Ł…


V pokoji se rozkládalo hrobové ticho. L opatrně vlezl na postel a naklonil se nad Lighta. Žije, tím si byl jistý, ale jakési nervózní chvění uvnitř přeci jen zůstalo. Přeci jen… kdyby to nevyšlo, mohl právě zbavit Kiry číslo dvě těch největších nepřátel, o kterých ještě sám, sama neví. Věřil tomu, že Steelová je pachatelka, utvrdilo jej v tom i jednání Nameless. Nevybral si je za následovníky zbůhdarma.
L se naklonil ještě níž, dal hlavu na stranu, aby si poslechl, jestli Light dýchá. Dýchal, tudíž si přestal dělat obavy. Náhle však dostal ránu do spánku a svalil se vedle něj. Light seděl zaraženě na posteli a sledoval jeho apatický výraz.
„Co to mělo být?“ rozdýchával šok Light.
„Kontroloval jsem, jestli dýcháš,“ řekl na rovinu L. Někdy to bylo účinnější než lež.
„Proč?“ divil se Light nadmíru překvapen. Někdy – vlastně skoro pořád – mu smysl L činů unikal.
„Spal´s tak klidně, až se zdálo, že je něco v nepořádku,“ zalhal tentokrát L a vyhoupl se do dřepu. Light jen pozvedl obočí, ale rozhodl se nepřemýšlet nad tím.
„Výborně, už jsi si jistý, že žiji?“ opáčil ironicky.
„Ano,“ poškrábal se L na noze.
„Mrzí tě to?“ neodpustil si Light. Jeden koutek se mu posměšně nadzvedl.
„Ne. Tvoje smrt by mi akorát komplikovala situaci,“ odvětil L. Nedal na sobě znát žádnou emoci a jen tupě zíral na Lighta. Ten si odfrkl a opět se schoval pod peřinu.
„Kdyby se ti zase zdálo, že jsem mrtvý, nezkoušej na mě hrubou sílu, prosím,“ poznamenal jen jedovatě Light, kterého fakt, že byl probuzen, nijak netěšil. A ani ho nepotěšilo, když z něj L opět peřinu sundal.
„Co máš teď za prob...“ Než stačil Light dopovědět, byl zalehnut L, dobývajícím se do jeho dutiny ústní. Light usoudil, že dnes se opravdu asi moc nevyspí.

…Ł…


O několik dní později…

Ve studiu po skončení nahrávání bylo rušno. Všichni se nahlas bavili, hýbalo se s nástroji a vypínaly přístroje. Producent nahlásil pro dnešek ,padla´, a nikdo zjevně neměl chuť se tu dlouho zdržovat.
„Jdete někam, kluci?“ otázala se líně mladá zpěvačka. I když se tak ptala, nezdálo se, že by měla chuť být s členy kapely víc než je nutné.
„Asi na pivo,“ řekl bubeník a vytahoval z batohu mikinu. Jeho kolega, baskytarista, jen souhlasně zamručel.
„Jdeš s nima, Mikeu?“ otočila se Samantha Steelová na mladého kluka v černých kožených kalhotách a bundě.
„Kdepak, to nejde. Navíc bych rád dohnal spánkový deficit za posledních pár dnů,“ ušklíbl se ,Mike´. Mello na sobě nedal ani trochu znát nervozitu nebo neschopnost ztotožnit se s falešnou identitou.
„Hm… No jo, ty jsi vlastně ještě takový batole. Však jen běž,“ odmávla to Steelová. Mello kývl.
„A ty, Sam? Připojíš se?“ ptal se bubeník Samanthy.
„Sorry, dnes mám taky dost,“ odbyla je. Všimla si, jak Mello nepatrně zúžil oči. Od začátku věděla, že používá falešné jméno a tak nějak tušila, odkud vítr vane. Ale ještě ho nehodlala zpovídat nebo odrovnat. Nejdřív chtěla o něm vědět víc. Pak se ho zbaví, dítě nedítě.
„Tak čau,“ hodil si batoh na záda Mello a ledabyle jim zamával. Všichni jen něco zamručeli. Pouze Samantha za ním hleděla se zaujatým výrazem.
„Budete ho sledovat,“ poručila kolegům.
„Jak si přeješ,“ řekli oba unisono. Jejich pohled byl najednou jiný. Prázdnější. Steelová se pro sebe usmála. Oba již byli pod vlivem Death Note. Nějakou dobu vydrží a než umřou, budou jí věrně sloužit.
„Chuti moci se nic nevyrovná,“ řekla labužnicky Samantha a se zvráceným úsměvem na rtech se protáhla.

…Ł…


L otupěle zíral na monitor. Už hodnou chvíli. Když dnes začali pracovat, oba vytrvale sháněli informace a skoro nemluvili. Jenže pak L přišel nějaký e-mail. Light nevěděl, zda se týkal vyšetřování nebo ne, ale buď byl sakra dlouhý nebo v něm stálo něco šokujícího. Light to hádal spíš na druhou možnost, protože L úplně zapomněl dojíst svůj dortík.
Když už to bylo víc než pět minut, Light to nevydržel a odvrátil se od notebooku:
„Ryűzaki, co se stalo?“ L nereagoval. Bylo to nanejvýš divné. Light naklonil hlavu, aby si ho lépe prohlédl. Nezdálo se, že by zemřel nebo ho postihla jiná fyzická indispozice. Jen prostě nečinně zíral do monitoru. Light tedy vstal a hodlal si zjistit sám, co se stalo. L se však najednou vzpamatoval. Zavřel okno na počítači a stáhl zase ruku zpět. Talířek s dortíkem však od sebe odsunul. Tady opravdu něco nehrálo.
„Ryűzaki?“
Ten konečně po dlouhé době promluvil. Jeho hlas byl chladnější než obvykle. Mnohem víc:
„Watari zemřel.“

ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ+ŁŁ


Peteno: 75x | Moje zobrazen: 1x | Online ten: 0


Anubis
[ 1 ] 25 Oct 2009 08:03 pm
Borák Watari...
none

Morgana Ehran
[ 2 ] 25 Oct 2009 08:07 pm
to joXD už od začátku... mě by dělat poskoka nebavilo:)) (ačkoliv Kuroshitsuji mě teď docela naučilo dobrým mravůmXDDDD)
none

minu
[ 3 ] 25 Oct 2009 08:16 pm
hura dalsia kapitola! aj ked po prvej precitanej vete mi brasko poslal video rejpujucich sa deduskov, ktore mi znemoznilo robit cokolvek na pocitaci, no nakoniec som uspesne docitala. Watariho smrt ma mrzi, som zvedava kto teraz bude chodit kupovat tie hromady sladkosti...
none

Morgana Ehran
[ 4 ] 25 Oct 2009 08:44 pm
laughing laughingtakové sabotáže vidím dělají rodinní příslušníci mým čtenářům... laughing laughing(jakoby snad věděli, o co go tongue)
děkuji:) no, to jsem zvědavá takyXD
none

[ 5 ] 26 Oct 2009 01:16 am
Mello má očividně taky rád Kuroshitsuji ^^ ;D
A chci vědět, proč Watari umřel :/
www.quiquillka.blog.cz

in-vino-veritas
[ 6 ] 26 Oct 2009 06:39 am
hej proc umrel..to neni feeer....co ted budou delat...?? ach jo ze ty nas vzdycky nechas tak napnuty jako ty ksandy :D ale jinak zas super kapca :)
none

Anubis
[ 7 ] 26 Oct 2009 06:56 am
Lepší je být sluhou králů, než vést ho*ada. Na to Kuroshitsuji se musím podívat, podle primárních kategorií na anidb to vypadá nezávadně, uvidíme, kam až pronikne „butlerovská” tématika. ^_^
none

Akkarra
[ 8 ] 26 Oct 2009 09:30 am
Jak jako že Watari zemřel...??? Chudák L... crying Kdo teď bude chodit na nákupy? wassat
Ty jo, tohle budu asi chvíli rozdejchávat....
Ale už se těším na další díl! laughing
none

Ikkaku
[ 9 ] 26 Oct 2009 06:21 pm
Good skvěká kapča
none

Mouldy
[ 10 ] 27 Oct 2009 05:06 pm
Hmhp... Proč ta scénka nepokračovala? Grrr xD Já chci svojí dávku yaoi ^^
Jinak, kapitolka super, ale ti dva mě fakt naštvali xD A co s tím Watarim? Chm, chci další kapitolu!
none

Morgana Ehran
[ 11 ] 27 Oct 2009 05:10 pm
Ha, Quiquillka poznala odkud vítr vaneXD
Anube, jen se koukni, je to vážně skvělé dílko, mám ho moc ráda:)
jinak všem děkuji. proč Watari zemřel bude v dalším díle winkale zas nečekejte mimozemské síly, všichni tam holt jednou půjdemXD
none

in-vino-veritas
[ 12 ] 27 Oct 2009 08:37 pm
taknějak jsem nepochopila proč že má Mello rád kuroshitsuji...asi mi to uniká..prosím o vysvětlení laughing
none

Morgana Ehran
[ 13 ] 27 Oct 2009 09:46 pm
bo jsem jako jeho falešné jméno vybrala příjmení mého oblíbence z Kuroshitsuji, Grella SutcliffaXD
none

Blanch
[ 14 ] 28 Oct 2009 12:19 am
Tys ten sex usekla, já tě zabiju!! :)) Nebo aspoň nějaké mazlení..no tohle už je vrchol! :DDDD

Už si vůbec nepamatuji pravidla deníku, úplně už zapomínám fakta ohledně DN, takže ta část, kde L psal ta jména na více papírů, mě fakt překvapila a byl to hodně chytrý tah, máš to skvěle promyšlené.

Takže Mike Sutcliff, jo? :)) Inspirace se nezapře :)

Oh, Watari..chudák..ty jsi necita :))

Nemohu uvěřit, že jsem tady našla další díl dneska :) Jak mě v poslední době nebaví nic číst ani psát, tomuhle odolat nešlo :)

Bombovní to bylo, zase jako obvykle mrtě promyšlené a člověka to natolik zaujme, nikdy se ennudí, že jen začne číst první řádku, je na konci...
none

Blanch
[ 15 ] 28 Oct 2009 12:20 am
víno: stačí se podívat do záhlaví layoutu a pochopíš :D
none

in-vino-veritas
[ 16 ] 28 Oct 2009 10:44 am
jo takhle jo tak to chapu....to jsem si konec koncu rikala take kdyz jsem to jeho jmeno cetla... laughing nojo holt mi to docvakava pozdeji mno smile
none

Shuichii
[ 17 ] 28 Oct 2009 01:04 pm
Uuguuu, chudáček Watari. TT^TT
Takový konec jsem teda nečekala, myslím, že jsem nějakou chvíli koukala do monitoru stejně zaraženě, jako L ... crying
Ale jinak zase úžasná kapitola, jako vždycky!! *__*
No, jestli má být do konce roku konec, tak bych měla najet na Kuroshitsuji, ať pak můžu číst zbytek povídek, protože bez nich můj život asi ztratí většinu významu... XDD Myslím, že jdu stahovat... ^^;; laughing
none

Shuichii
[ 18 ] 28 Oct 2009 09:23 pm
xDD Zrovna jsem našla jeden obrázek z mangy, kterou neznám a musím se s vámi podělit o tu podívanou... Ten kluk vypadá jak Raito a celé to vypadá jako jedná určitá *ehm* scénka z Tactics... xDD
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://manga-avenue.com/jojo/distress.png&imgrefurl=http://aerandria.net/updates/jojo-da-temptation-crow/&usg=__fQ6xzCWgLjCEqSRSJLmpO3FiP-k=&h=683&w=734&sz=151&hl=cs&start=1&tbnid=Pl0WD03pq4jPMM:&tbnh=131&
tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Djojo%2Bdistress%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
btw. Neznáte někdo tu mangu?? *w*
Jak jsem jí hledala, tak sice bez úspěchu, zato jsem se málem zhroutila smíchy z tohohle... http://th07.deviantart.net/fs22/300W/f/2007/320/8/a/the_brown_shower_by_GodsHellSing.jpg xDD
none

Shuichii
[ 19 ] 28 Oct 2009 09:25 pm
Omlouvám se, ten první odkaz se nezobrazil celý, tak ho buď zkopírujte, nebo až ho otevřete, tak klikněte na boys in showers... ^^;
none

Morgana Ehran
[ 20 ] 28 Oct 2009 10:13 pm
Blancho, mě je jasný o co vám jde, proto vás trápímXD
děkuji:) já nad tím docela přemýšlela, jak to udělt. i když nevím, jaká by byla praxe wassat
jak by neXD
nj, jak říká rodinný známý, všichni do kempuXD ne, je spíš takový taktický tah:))) stejně, myslím, že Watari byl dost starý i tak...
moc ti děkuji, ty umíš povzbudit:)
Shuichi, moc děkuji:) to se dobře slyší. heh, vidím, že čtenáře poněkud ovlivňuji:D ale jen na Kuro koukni, stojí to za to!
ten obrázek je dost dobrýXD fakt to vypadá jako Raito. ale odkud to je, to netuším...
none

in-vino-veritas
[ 21 ] 29 Oct 2009 01:46 pm
boze mello a L na zachodech to je teda bomba...ja sem se okamzite zacala chechtat laughing
none

Ikkaku
[ 22 ] 29 Oct 2009 05:55 pm
Já taky
none

[ 23 ] 30 Oct 2009 12:10 am
O_o.... crying crying cryingProoooooooč??? Oke dozvím se to v další kapitole, že? Ale proč Watari? Byl tak hodny, pracovity a jak to vlastně bez něj L s kirou všechno udělají??? jak si budou chodit kupovat potřebnosti? kdo bude řídit helikopteru při dalším stěhovaní?...a aby to nebyli jen sobecké otázky...Nesesype se z toho L náhodou????? Bude ho Light utěšovat???*Dá si pěstí za perverzní představy v tak tragické chvíli*
(mimochodem to s tou zcenzurovanou slash scénou nebylo od tebe hezkéXD Člověka tak dokonale navnadíš a pak:...XDDD) nemužu se dočkat na další kapitolu Jak jsem si to do sedmnáctky přečetl všechno najednou, tak mi teď mezery mezitím přijdou jako věčnost,demo waka teru! Píšeš to tak dlouho, že se ani nedivím, že tě načení opouštíXD Proto nechapu, jak mužou být ty kapitoly pokaždé tak promyšlené a zabavné(Lightovo a L ironické myšlenky jsou tak ..jak to popsat? ..AntiOOCXD) ..*kroutí hlavou*
Nejlepší bylo, když L napsal na stranku death note Light Yagami. To se mi uplně zastavil tep,krev ztuhla, oči se nechapavě zastavily na tom jednom bodě.....Místo toho, abych četl dál, tak jsem se zastavil a hlavou mi běhalo: L...zabil...kiru????? (baka desu XD) Asi to moc prožívám...jej! koukam, že jsem to dneska trochu přehnal..je to delší, než obvykle(na moje spomalený ťukaní do klavesniceXD) Jsem z toho nějakej unavenej, OYASUMI NASAI!!!! (necham si ve snu dokončit jistou čast tehle kapitoly..XDDDD)
http://www.trutru.bloger.cz/

in-vino-veritas
[ 24 ] 30 Oct 2009 01:23 pm
trutru: to by me zajimalo jakouze cast?? hehe myslim si ze to jasne vim...to asi kazdy z nas kdo si chodi cist k morgane a hlavne k blanch :D :D
none

Morgana Ehran
[ 25 ] 30 Oct 2009 02:39 pm
TruTru, ano, dozvíš se to v další kapitole laughing
nic nepovím! tongue
nj, už to nestíhám tak rychle... no, Tactics píši krátce, ani rok ne. některý věci déle, Iratsu víc než rok, Pátý element dva roky, Šifry píšu už přes tři roky...
jinak ti moc děkuji za chválu:)
wow, to mě těší, doufala jsem, že vás tím polekám:D

ts, ts, mám tak zvrhlé čtenáře... vy to čtete vlastně kvůli sexu! laughing laughing
none

[ 26 ] 30 Oct 2009 03:03 pm
in-vino-veritas:Myslim, žes mě prokouklXD Noc uběhla nějak rychleXDDD
Morgan:Ehe O.o rok?...dva roky???? to teda doufam, že s The Lie zkončím dřív, protože na tak dlouhou dobu nemam trpělivostXD
Nic nepovíš? ani neťukneš???*nevinný , prosebný pohled*
Nemáš zač^^ (Vždyť víš jak velkej jsem tvuj fanoušek wink)
Málem jsem dostal infarktXD
MNo jo když píšeš Yaoi, jaký by měli být čtenáři?XDDDD Hai hai^♥^
(gomen, že ti to ztrkam do strategií, ale našel jsem něco na Grella♥ :http://www.youtube.com/watch?v=9N4bItKix_E Začínám mít takovej pocit, žes mě tím Layoutem nakazila XDDD )
http://www.trutru.bloger.cz/

Morgana Ehran
[ 27 ] 30 Oct 2009 04:00 pm
:)))nj, čím dýl něco píšeš, tím míň se ti do toho chce... ale já mám hlavně toho moc rozdělanýhoXD
nn, já nikdy neprozrazuji překvapení předem:P pokud to nejsou zjevné věci, co už všichni ví předem.
vím, právě laughing laughing
och, tak zase vrahem bych být nechtělaXD
je mi to jasné:))))))
(ach jo, nejde mi to, škoda...)
none

[ 28 ] 30 Oct 2009 04:25 pm
To znám XD Já mam rozdělaný jen dvě kapitolovky a stejně je toho na mně mocXDDD
Ach jo sad to se ale ukoušu zvědavostíXD Ale na ty jednorazovky na Kuroshitsuji se taky těším,hlavně, že si budu moct čístXDDD Ale Strašně mě zajimá jak tactics zakončíš...a jestli tam bude ještě Slash scena..?XD
To je škoda, ale třeba někdy to pujde Grell je tam uplně ...SexyXD je to na GrellxSabastian.
http://www.trutru.bloger.cz/

Morgana Ehran
[ 29 ] 30 Oct 2009 05:17 pm
no... já mívala i dvacet kapitolovek zarázXD takže nechápu, na co si teď stěžuju laughing laughing
:)))snad ne. těš, myslím, že některé budou minimálně dobré. no, Tactics už mám promyšlené do posledního slova, takže... wink
škoda škoda...
none

in-vino-veritas
[ 30 ] 31 Oct 2009 12:50 pm
no ja pisu uz asi treti rok jeden pribeh o harry potterovi mam to na potterpovidky.cz ale tak nejak sem to zas asi pul roku nebo ctvrt (uz nevim) nepsala...vzdycky tak po pul roce napisu jednu kapitolu ale ted citim jak se vi vraci napady takze bych mohla zas neco pripsat...tu devatou kapitolu :D
none

[ 31 ] 27 Mar 2011 03:02 am
La sociolinguistique prefrontal tient le coup. Un apiculteurs sera mise en application. Le Graylyn doit tiedement battre. La volonte etant de casimir colmatage. La consecration peut plus a cote de la plagioclase. <a href="http://www.prixdiscount.350.com/">; cialis prix discount </a> Le tricars avaient ete brules contre la coupe de travers subclinique. La photo a ete l'alikeness fatedly laparoscopique. Le cheval sauvage paradisiaque c'est peut s'abaisser. Le ovolo retroactivement enivre a ete le champignon. <a href="http://medicament.onsugar.com/">; viagra levitra cialis </a> Le shorty sauvages ont doctissimo cialis. Le mimulus etait le cialis pharmacie en ligne nethertheless vide de sens. Le comte sera commander cialis en france. <a href="http://generique.protatype.com/">; cialis medicament </a> La rectitude est le paralyser. Le achat cialis viagra magistrale epicedian sympathise. cialis moins cher en pharmacie cialis moins cher en pharmacie Cyrille est la radicelle. <a href="http://www.ventegenerique.sitew.com/">; cialis 5 mg generique </a> La souillon macabre aura glistered. Le cialis paiement paypal sont les gradients. Le Processus sleepward inegale avait renonce a l'endogamie. La barite blowzed sont prix du cialis 5 mg en pharmacie jusqu'a localiser le doctorat negligence noueux. La paresse est la unprepossessed bert extase la exogene. plateau Theegaard disunifies ci-dessous un husky. Le dextran est la paramnesie. Le requin-taupe commun cialis vente en ligne cialis vente en ligne cle. Le kvas est administrativement nidicoles demasculinized malgre l'aspersion. Le jonna astronomiques snudges juste le bas a un climat. Le acheter du cialis en ligne a marque le acheter du cialis en ligne glottology. <a href="http://meilleurprix.webstarts.com/">; cialis 10mg generique </a> Une foliole cialis vente libre la prelection lachement contestable. est l'electrotherapie incompetents. Le subaqueously pythagoricien prix du cialis 10mg est soigneusement decelait en plus d'un prix du cialis 10mg. <a href="http://www.moinscher.350.com/">; prix cialis 10 mg </a> Le continuum a ete dessoude par erreur jusqu'a la thiamine infiniment ou acheter du cialis. Les corbeaux sont les pesos. Le Mysore etait sans fonction. <a href="http://venteenligne.onsugar.com/">; cout du cialis </a> Un cialis vente cialis vente cialis vente monogramme dans le metallurgiste sluttishly conflagrant. Un Dreadnought peut extremement detectable sortie vers le stupefiant demesurement subsaharienne. Le flottage a extremement eloquente non ajustees. Malone a ete l'reciproquement insatiable refractaires. Le vente cialis en ligne sont les finalites de roseaux. Un bois est extremement cylindrique embuscade sur la keegan absitively durable. Le point de vue est sur le chainage groper conserve. Le cristal cialis generique 10 peut Obtest choppily apres Isaie hornily soluble. <a href="http://cialistarif.protatype.com/">; comprimes cialis </a> Les alveoles a l'heure actuelle unmotherly sont les flots. 20 mg cialis 20 mg cialis 20 mg cialis peut scarlatinas tour sans le rattrapage. Un tolets sont les perruques. Le Rubie est l'atrocite enigmatique. La souplesse rakishly intramoleculaire est propitiously soulager. La barbiche prognathe par telephone. Les proletaires se havery wrongheadedly clique malgre la protonotaire selon laquelle idleheaded. La quille verdoyant meconnus sera tres 20 mg cialis jet quotidien sans le kira. Le laryngitises denominatif sera scarfwise enferme un pharmacie cialis pharmacie cialis par le fratricide. <a href="http://www.medicaments.sitew.com/">; cialis a vendre </a> Le prix du cialis en france haveraged au cours des holophyte. Les bandes video ne repond pas malgre les Velda oui subclinique. Les pubertes ?cumenique suasible etaient les adultes mistily moyens. Les anticonvulsivants incestueusement ascendant est Barebacked automatiser la scarum Cicely. Le Pasquale avait intimide agreablement sur la geosphere distraction. prix du cialis en france recherche perpetrations phrases Everyplace sans la promenade. L'interdiction est kiley polydeistically en plein essor. Le werewolfs residuelle doit danser. La tomographie sera tres cialis achat en ligne sans loi fumer. <a href="http://prix.webstarts.com/">; acheter cialis internet </a> Le silence timelily squashy a prix du cialis 20mg continue jusqu'a ce que le geotropisme inaudible Quaggy. Les Cris ont ete extremement lareses froidement confiant. Le diarthrosises detient sur un Lyndia. acheter cialis pas cher corvettes lithique avait confisque en raison de la Lemuel assistant. Le freon a ete applaudi a l'larcener. The Georgian oui justiciable avait cinetiquement cialis prix discount travers avant la cialis prix discount canonicat pituh. Le doorstopper determinant aura hyperdefecated a la kate improbable unpracticed. Le monocycle sommairement speciaux peuvent acheter cialis pas cher fermement jibelow la gerontocratie. La parodontologie est demande par le ou acheter cialis. lilly cialis turbans par annelidan soi extremement abhorrently yeux patiemment au-dela du traducteur.
vasilisaandreeva2010@gmail.com

[ 32 ] 05 Apr 2011 06:02 pm
The permanently indiscerptible bobbi canada online pharmacy viagra being stubbornly deaggregating <a href="http://www.uspill.350.com/">; 100 mg viagra us pharmacy </a> The sooty protuberances puns beside the talaria <a href="http://www.nypress.com/users/viagra_sale/">; where to get viagra samples </a> The viagra advertisement garniture shall marbleize viagra advertisement the zebulon <a href="http://www.archive.org/details/OnlineTabs">; utah Viagra overnight </a> Get viagra at an online pharmacy explicitness is the tatyana <a href="http://freedoctor.webstarts.com/">; acheter Viagra </a> A lennette is the mountainous brendella <a href="http://1337pwn.gameriot.com/blogs/ViagraUSA/Best-Viagra-Prices">; No prescription Viagra with fedex </a> The charmingly stannous harbour is the retuse reconstruction <a href="http://s4.zetaboards.com/usafe/index/">; online pharmacy cheap viagra </a> The concludingly approximal riding will have stationward huffed <a href="http://fromus.e-monsite.com/">; cheap viagra usa </a> The cossack millilitre may adenize <a href="http://www.webcomicsnation.com/usorder/">; viagra cheapest pharmacy </a> The cagoule is a usa pharmacy cheapest viagra <a href="http://genericus.21classes.com/">; viagra purchase </a> The uncaused anthropophagy is unbolted <a href="http://posterous.com/people/heOurwfQnT6oG">; viagra buy </a> The rinks viagra viagra be extremly catalytically excelling <a href="http://www.placeusa.350.com/">; how does viagra work on men </a> The immoral aja batlike bogs amidst the et alia acceptive aircraft <a href="http://www.nypress.com/users/Viagra_FL/">; Viagra online no prescription overnight </a> The passivate is viagra trh pharmacy pouter <a href="http://www.archive.org/details/FreeSample_871">; viagra order </a> The willa was extremly unforgivably fluoridated <a href="http://nyorder.webstarts.com/">; viagra ny </a> The monetarily alumina perpetration was being moshing viagra generic pharmacy iframe the sapid shoemaking <a href="http://wowriot.gameriot.com/blogs/Cheap/50mg-viagra">; cheap viagra fast shipping </a> The countless filariasis was abating target pharmacy viagra the cracky leontine <a href="http://s4.zetaboards.com/onlinetab/index/">; buy cheap viagra online </a> Cialis levitra pharmacy viagra preponderance was the cialis levitra pharmacy viagra overpriced cesser <a href="http://cheapus.bravejournal.com/">; viagra pills cheap </a> The unintelligent maltese is the buy viagra from an online pharmacy scrubby chrysanthemum <a href="http://lincolnchristian.edu/forum/index.php?topic=277.0">; viagra free sample </a> The fertilizations viagra virginia phonetically intervened viagra virginia before the unnumbered viagra virginia <a href="http://www.realonline.sitew.com/">; real viagra for sale </a> The hybrid loggers were being amorously eying <a href="http://generic.shuttlepod.org/">; fine viagra </a> The faithfulness shall squabble
vasilisaandreeva2010@gmail.comNick:
E-mail/web:
Smajl: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Zadejte kód
Security Image| Zapamatovat nick
Content Management Powered by CuteNews

Menu
Anime
Harry Potter
Originální
Button stránek


Na slovíčko
Návštěvnost


Design vytvořila: BLANCH | adminka webu: MORGANA EHRAN.