TENTO WEB SLOUŽÍ POUZE JAKO ARCHÍV!


Část jednadvacátá - Smutek
08 Nov 2009 10:34 pm | MorganaE

Tactics | Poet Koment: 50

Ha! Další! Nečekané, co? laughing
Doufám, že mě neroztrháte, snažila jsem se to napsat, co nejlépe. Ano, ten konec asi... eh, připravím se na vrahy se sekáčky. Dostáváme se k mé oblíbené části, huhu.
Jsem teď uprostřed čtení Loveless, ale ujišťuji vás, že na Tactics to nemá vliv laughing(myslím ten sadismus). Nicméně musím říct, že uvažuju nad Loveless delší povídkou... Ale ne, co s chudinkou Amnésií... Ale nějakých povídek na Loveless (mangu, anime je fuj) se ode mně dočkáte wink
To je zhruba vše, co jsem vám chtěla říct laughing laughing

Light zaraženě sledoval L a uvažoval, jestli se právě nepřeslechl. Watari zemřel? To nečekal. Nevěděl, co si myslet nebo jak reagovat. V podstatě mu to mohlo být jedno, vůbec mu na tom staříkovi nezáleželo, za to L ano. Možná že tohle s ním konečně pohne. Třeba ho tato událost donutí projevit nějakou hlubší emoci. Měl přece Watariho rád, nebo ho snad taky považoval jen za pomocnou sílu? Když šlo o L, nikdy se nedalo mluvit jasně. A pak tu byl ten fakt, že Watari byl jejich spojkou a staral se veškeré záležitosti kolem nich.
„Jak je to možné?“ zeptal se konečně Light a snažil se, ať to nezní moc chladně. L neodtrhl oči od monitoru, jen se poškrábal nohou o nohu a pomalu odpověděl:
„Infarkt.“
Light ztuhl. Infarkt? Nechce snad naznačit že by…
„Ryűzaki… Ty myslíš, že – “
„Možné je vše,“ skočil mu do řeči L. „Fakt, že Watari zemřel a právě na infarkt, není vůbec uklidňující. Nevím sice jak by to bylo možné, nicméně jestli se Steelová dozvěděla o naší existenci, je to velký problém.“
„Watari ale mohl dostat srdeční příhodu i bez přičinění Death Note, ne?“
„Samozřejmě že ano. Proto je to jen hypotéza. Pokud však Steelová zjistila, že Watari žije, musí jí být jasné, že i ostatní tenkrát přežili ten incident. Pak i ví, že už na ni máme stopu. Což není vůbec potěšující okolnost,“ pravil L. Jeho hlas se zdál trochu podrážděný. Nedalo se ovšem říct, co bylo přesně příčinou.
„Ryűzaki, myslíš, že to mělo být varování?“ napadlo Lighta. Popravdě ho ta možnost, že byli odhaleni, znervóznila. Steelová má Death Note. Zjistit jejich jména pro ni jistě nebude problém.
„Pokud zná pravdu, tak určitě. Nejspíš nás chce vyděsit a donutit, abychom od případu odstoupili. A určitě nás hodlá zabít,“ řekl tak ledovým hlasem L, až z toho Lightovi naskočila husí kůže. Právě teď měl pocit, že L je ještě bezcitnější než on. Až ho to trochu děsilo.
„Jak by však zjistila, že jsme tenkrát nezemřeli?“ dumal nahlas Light. Nejjednodušší by samozřejmě bylo, kdyby viděla jejich fotky. Nicméně L žádné fotky neměl a Lightově rodině nakázali všechny jeho fotky zničit. Jeho tvář samotná nikdy do médii nepronikla.
„Ryűzaki… Opravdu byli všechny mé fotky zničeny? A Watari žádné fotky neměl?“
„Všechny jsem dal zničit,“ zavrtěl hlavou L. Chvíli bylo ticho. Pak napadla Lighta ještě jedna věc:
„A co ten agent, co nás tenkrát doprovázel?“
Ryűzaki se nepatrně zavrtěl a tišeji odpověděl:
„U toho si nemůžu být tak jistý…“ Jestli Steelová odhalila jejich existenci, pak to určitě bylo kvůli tomu. Jak to L mohl zanedbat? Kdyby nebyla situace tak vážná, Light by se mu vysmál. Nicméně byl ticho a zdržel se veškerých cynických poznámek.
„Co budeme dělat?“ zajímal se namísto toho Light.
„Řekl bych, že budeme muset co nejrychleji chytit Steelovou,“ pravil L a zvedl se ze svého místa. Vypnul počítač a měl se k odchodu.
„Potřebuji si trochu utřídit myšlenky,“ řekl jenom a zmizel Lightovi z dohledu. Light se musel ušklíbnout. Nemohl říct, zda šel L truchlit nebo opravdu přemýšlet, každopádně mu musel vyčítat jeho lež. Kdybys chtěl, mohli bychom se Steelové zbavit mnohem rychleji. A ty to víš. Light otevřel ve svém počítači nějaké dokumenty ohledně současného případu a dal se do čtení.

…Ł…

Poněkud udivující bylo, že se L celý zbytek dne neukázal. Light se byl po něm několikrát podívat, ale nenašel ho. Nebyl si vůbec jistý, jestli dům náhodou neopustil. Věděl sice, že je v domě několik nepřístupných místností, ale ať klepal sebevíc, nedostalo se mu žádné odpovědi. Až k večeru ho napadla jedna šílená možnost. A taky se ukázala pravdivá.
Light ne tak snadno našel vstup na půdu a odtud se dostal na plochou střechu. Byl už večer a v okolí nebylo mnoho lamp, které by ho znepokojovaly, neboť jejich světlo sem nedolehlo. V této části čtvrti dokonce ani nejezdily auta, jen velmi výjimečně. Působilo to tu jako na opravdovém konci světa. Možná to i konec světa byl.
Hned jak se objevil na čerstvém vzduchu, spatřil postavu sedící v podřepu uprostřed střechy. Povzdechl si a přišel až k němu. Sedl si vedle něj tak, aby mu viděl do tváře.
„Jsi normální?“ zamračil se zlobně. L mohl být jak chtěl geniální, ale nerozvážný stejně tak. Jeho výraz byl klasicky prázdný, nicméně jakýmsi způsobem žalostný. Kruhy pod očima byly ještě výraznější než předtím. V nastávající tmě toho však Light víc neviděl. Založil si ruce na prsou a čekal. Odpověď však nepřicházela. Skoro to vypadalo, že si ho L ani nevšiml. On však věděl, že ho záměrně ignoruje. Odfrkl si a pokračoval:
„Jestli doufáš, že se tu skryješ před Steelovou, můžeš rovnou vystoupit v televizi.“ Žádná reakce. Light tedy upustil od jedovatých poznámek a změnil taktiku. Dalo mu hodně práce, aby uvolnil své nervy a změkčil hlas.
„Tobě na Watarim hodně záleželo, viď?“ Bez odezvy. L seděl s kamennou tváří upřenou do nikam dál. Jaká otrava. Nebylo ani znát že dýchá, ale občasné zamrkání potvrdilo, že stále žije. Light přemohl zaskřípání zuby a chvíli mlčel, doufaje, že snad L nějak docení jeho snahu. Netřeba říkat že marně. Jestli L smrt Watariho tolik zarmoutila, dalo se to pochopit. Pak by se ovšem měl chovat jinak. Na druhou stranu, byl to L.
„Dal bych si puding. Vanilkový,“ vypadlo nakonec z L. Tón, kterým to říkal byl nenucený a klidný, až zněl nepřirozeně. Přesto byl Light docela rád, že konečně promluvil. Navíc ho ujistil, že je relativně v pořádku. Sám pro sebe se pousmál. Oba měli neskutečně silné charaktery. Co jiného by se dalo čekat.
„Když přestaneš čekat na zimní slunovrat, udělám ti ho,“ řekl po chvilce Light, aby ho dostal dolů. Představa L, který by jim dělal satelit ještě pár hodin navíc, se mu nezamlouvala, už kvůli jejich zaměstnání.
„Promiň, Lighte-kun, asi jsem se moc zamyslel. Ztratil jsem pojem o čase,“ opáčil L v odpověď.
„To bych řekl. Jsi tu už víc než šest hodin,“ konstatoval kysele Light a zvedl se z nepříliš čisté střechy. L se taky postavil a přešlápl. Byl bosý.
Light jen zavrtěl hlavou a vydal se zpět do domu. Jeho černovlasý kolega jej poslušně následoval. Pak se setmělo docela.

…Ł…

Pokoj nejmenovaného newyorského hotelu byl tichý, ale vůbec ne prázdný. Za rozložitým stolem seděla mladá žena. Její pleť byla bronzová od slunce a její černé vlasy pečlivě stažené do copu. I když dnes neměla vůbec vyjít z pokoje, byla prezentativně oblečená. Ne snad pro vlastní uspokojení, spíš z důrazu na dokonalost. Ta žena nebyla obyčejná a hloupá, jak by si někdo myslel. Většinu času se chovala pouze mile a zábavně, uvnitř se však mísily pocity fanatika a psychopata. Rozhodně byla nebezpečná. Aby ne – vlastnila ke všemu nejspolehlivější smrtící zbraň, Death Note.
Ozvalo se zaklepání. Otočila hlavu a falešně milým hlasem pravila:
„Dále!“
Dovnitř vstoupil mladík v kožených kalhotách a bundě. Mello. Vypadal ostražitě, i když se nejdřív zdál být uvolněný. Na druhý pohled jste však mohli říct, že se měl na pozoru. Nebyl nervózní. Pouze ostražitý.
„Ahoj, Samantho,“ pozdravil Mello. Byl sice mnohem mladší než oslovená, ale na tykání se dohodli. Mello si tím připadal i trochu nadřazeněji nad potenciálním zločincem.
„Ahoj, jsem ráda, že´s přišel, Mikeu,“ začala Samantha Steelová a podepřela si rukama bradu. „Neposadíš se?“
Mello jen kývl a s trochou zjevné neochoty se posadil na křeslo před stolem. Steelová se na něj usmála a začala:
„Nebudu tě dlouho zdržovat. Budeš to mít rychle za sebou.“ Její koutky sebou nepatrně cukly.
„Tak to vyklop, co se děje?“ řekl poněkud drze Mello, nicméně co nejméně emocionálně mohl. Steelová si poposedla, nevypadala však ani trochu vyvedená z míry.
„Vlastně se nejedná o nic velkého. Jen se ke mně donesla taková informace,“ pokračovala napínavě Steelová. Přitom se pořád usmívala. Nikdo nepochyboval, že uměla hrát s lidskými emocemi a psychicky je týrat. Mello jen klidně čekal, co řekne. A nečekal nic pozitivního. Nicméně se nechtěl stresovat předem.
„Víš, zjistila jsem, že používáš falešné jméno,“ prozradila nakonec Steelová. Mella to nepřekvapilo, ale vůbec, vůbec nepotěšilo. Doufal, že ji bude moct balamutit déle. V duchu zaklel.
„No a? To spousta lidí,“ pokusil se o vzdor Mello. Steelová zavrtěla hlavou a zakývala prstem jako při kázání:
„Kdepak kdepak. Nemyslím teď tvé pravé jméno. Míním Nameless.“ V Mellovi hrklo. Tohle nečekal. Srdce se mu rozbušilo mnohem rychleji.
„Co mi k tomu povíš?“ podívala se Steelová s ledovým klidem Mellovi do očí.
„Máte dobré konexe,“ ucedil pouze Mello. Musí pryč. A to rychle. Tady už nemá co dělat. I když by rád ještě předtím zjistil, zda Steelová Kira je nebo ne.
Steelová se usmála: „Hodný. Přiznat se je odvážný čin. Chválím tě. Nicméně neomlouvá to zločin.“ Mella iritovalo, jakým způsobem s ním mluvila. Bylo mu sice čtrnáct, ale rozhodně se na to necítil.
„Co budete dělat?“ opřel se pohodlně do křesla Mello. Chtěl jí dát najevo, že se nebojí. Nebude se bát, dokud má za pasem kvalitní, nabitou pistoli.
„Zabiju tě,“ na to Steelová medovým hlasem. Jak nečekané, konstatoval v duchu ironicky Mello.
„A jak to hodláte provést? Necháte mě ubít k smrti, nebo hodíte do oceánu? Co?“ provokoval Mello. Jenže odpověď ho opravdu překvapila.
„Kdepak kdepak. To by bylo podezřelé. Nechám tě, aby ses zabil sám.“
Mello už znervózněl. Přesto si odfrkl a opáčil sebevědomým tónem:
„A jak by to asi bylo možné, chm? Na to se mám příliš rád!“ Steelové úsměv se ještě rozšířil. Položila ruce na stůl a zpod několika papírů vytáhla černý deník. Chytla ho za kraje a otočila tak, aby Mello dobře viděl.

Mihael Keehl
12. 11. 2004
Sebevražda; v 15:06 opustí hotel Luxure a vrátí se do svého bydliště. Zde se zabije.


Bylo to napsáno černým inkoustem, takže si to Mello mohl dobře přečíst i z takové vzdálenosti. Zašilhal na hodiny nad stolem. Byly čtyři minuty po třetí. Zbývaly dvě minuty. Pouhé dvě minuty.
„Věděl jsem to. Jste Kira,“ vypálil Mello. Musí něco udělat, nějak se zachránit. Ale jak… nezbude mu nic jiného, než použít pistoli. Nenápadně dal ruce podél těla a snažil se odvést pozornost Steelové konverzací:
„Myslel jsem si, že jste si půjčila oči od shinigamiho. Jinak byste mé jméno nikdy nezjistila, není to tak?“
„Ale jistěže, to byl nezbytný krok ke slávě. Musíš uznat, že výhodný,“ uculila se Steelová. „A ty ruce dej hezky zpět na opěrky.“
Mellovi se začala vařit krev. Byl v háji. Totálně. Přesto se nehnul.
„A Nameless? Jak jste na to přišla?“
„Nechala jsem tě sledovat,“ řekla prostě Steelová a opřela se do křesla. „Pak už stačilo jen podplatit ty správné lidi.“ Tu Mellovi něco docvaklo. Ona ví o Nearovi! Zatraceně, zaskřípal zuby obrazně Mello a mozek mu začal šrotovat ještě víc. Neviděl jinou možnost, než Steelovou zastřelit a utéct. Posunul ruku za svá záda. Steelová si znenadání povzdechla a pravila:
„Mihaeli, Mihaeli… Ty si opravdu myslíš, že bych tě nechala vstoupit do svého pokoje se zbraní? Mí kolegové, mimochodem pod vlivem Death Note, ti ji vyměnili.“ To byla poslední rána. Mello vytasil zbraň a vskutku. Nebyla jeho a neměla zásobník.
„Nu, budeme se muset rozloučit. Bylo zajímavé se s tebou setkat, Mihaeli. Sbohem. Deset, devět, osm…“ odpočítávala Steelové s pohledem na digitální hodinky. Zděšení Mella úplně přikovalo ke křeslu. Už to nestihne, nemá šanci, prostě umře. A Near nepochybně přijde na řadu po něm.
„…tři, dva, jedna.“
Ale Mello se ani nehnul. Chvíli delší než vteřinu bylo hrobové ticho. Ale uběhl daný čas a Mello se nezvedl a neodešel, jak by podle deníku měl.
„Co se…“ vydechla ohromeně Steelová. Mello si hluboce oddychl. Netušil, co se stalo, ale byl štěstím bez sebe. Začal se šíleně smát.
„Nějak ti ten deníček nefunguje,“ neodpustil si Mello.
„Ty zmetku! Co´s s tím udělal?!“ křičela Steelová a v afektu začala házet věcmi. Mello uznal, že je čas vypadnout. Uteče jak nejrychleji bude moct a pak s Nearem rapidně změní bydliště. Urychleně vstal a běžel ke dveřím.
„Příště to dořešíme!“ slíbil ještě Steelové a bleskurychle zmizel. Steelová nestačila ani obejít stůl a byl ten tam. Vzteky převrhla židli a hodila s těžítkem. Ozvala se dutá rána a ona se rázem uklidnila. Vrátila židli na původní místo, zvedla těžítko. Klidně si sedla do křesla a chopila se mobilu. Vytočila číslo a s lehkým úsměvem čekala na odezvu. Jen co se druhá strana představila, docela chladně a nenuceně pravila:
„Plán nevyšel. Nechte M být. Provedeme však plán b...“

…Ł…

Light s L nedůvěřivě koukali na velkou, lepenkovou krabici, kterou v ranních hodinách našli před domem. Podle alarmu a kamer se nikdo v okolí neskrýval ani nic nenastražil. Na záznamech jen bylo, že přijelo velké černé auto s posuvnými dveřmi. Vyložili náklad a odjeli. Takže nebezpečí se mohlo skrývat jen v nepříliš bytelné, i když značně přelepené krabici. Tu již vzali do předsíně, ale dál se neodvážili.
„Co je to?“ pozvedl Light obočí. Byla to víceméně řečnická otázka. Přesto L odpověděl:
„Uvidíme, až to otevřeš.“
„Proč já? Co když je tam bomba nebo jiná zbraň a něco se mi stane?“ odsekl Light rozhořčeně. L přiklekl ke krabici a přiložil k ní ucho. Asi půlminuty panovalo ticho. Zdálo se, že L něco zaslechl. Nepatrně se mu rozšířily oči a překvapeně zamrkal. Poté se relativně narovnal a ujistil kolegu:
„Bomba tam není. Otevři to, prosím.“ Light reptal, ale přece jen se chopil kuchyňského nože a začal přeřezávat izolepu. Zabralo to pár minut, někdo si tu dal opravdu záležet s tím, aby byla krabice zajištěná. Jen co se dala otevřít, Light trochu poodstoupil a ostentativně se držel dál. L naopak přistoupil blíž, aby dobře viděl na obsah krabice. Light odklopil víka a čekal, že něco bouchne nebo minimálně vyskočí ven. Nic se nedělo. L zíral dovnitř a jestli se Light nemýlil, zračilo se mu na tváři překvapení. Aspoň natolik, jak to L uměl vyjádřit. To probudilo i Lightovu zvědavost a popošel blíž. Opatrně se naklonil nad krabici. Co však spatřil, ho naprosto šokovalo. Na dně krabice ležel schoulený a spoutaný chlapec v bílém oblečení, které bylo místy pokryto zaschlou krví.


Peteno: 66x | Moje zobrazen: 1x | Online ten: 0


in-vino-veritas
[ 1 ] 09 Nov 2009 09:05 am
chacha jsem prvni....aaa kdo je ten chlapec???neni to near??hele ty si ale zla !! okamzite napis dalsi kapitolu nebo si dcera smrti !!!
none

Akkarra
[ 2 ] 09 Nov 2009 12:35 pm
Skvělá kapitola. Mě se líbila hlavně ta část na tý střeše - přišla mi docela emotivní. smile
Jen jsem zvědavá, kdo je ten kluk v krabici. Bílý oblečení - to bude asi fakt Near. Koho jinýho by jim posílali.... Honem další díl!!!! laughing
none

Anubis
[ 3 ] 09 Nov 2009 05:53 pm
Plodná to žena!
none

Morgana Ehran
[ 4 ] 09 Nov 2009 07:32 pm
Vino:)))) no, myslím, že je to jasné... nebo ne? wassataspoň budete překvapení laughing laughingdíky tongue tonguena výhružky už si zvykám...
Akkarro, jo?:) to jsem ráda... :)dík.
Anube, znáš mě laughing laughing
none

[ 5 ] 09 Nov 2009 08:42 pm
Wow O.o!!!! To je něco ta Steelová je ale parchantXD To je geniální ty jo kde ty to bereš? ..(mimochodem ja už myslel, že jí L fakt zabije po tom , co udělala Watarimu, ale on nic..no jo no je to L v něm aby se jeden vyznalXD ..Ale stejně ho mam rád^^ To na té střeše bylo tak krásný..ach! A ta Lightova věta: Jsi normální?..(věděl bych odpověďXD) krásné!!!!! co budu zatraceně dělat, než se tu objeví další kapitola? Budu chodit netrpělivě dokolečkaXD A to v balíčku je asi near, že? Chudinka malý...zajímalo by mě proč byl od krve! A kam se asi poděl Mello...Uwá fakt kéž by Tactics nikdy neskončil !!! Stal se ze mě závyslák XDDD
http://www.TruTru.bloger.cz

Akkarra
[ 6 ] 10 Nov 2009 12:26 pm
Ze mě taky! tongue
none

Mouldy
[ 7 ] 10 Nov 2009 01:33 pm
Chci další kapitolu a honem! xD Napjatá jak kšandy ^^
none

Blanch
[ 8 ] 10 Nov 2009 10:25 pm
:DDD Uvědomuješ si, že ti dva, co poslouchají Steelovou, nemohou být pod vlivem DN? Pod vlivem může být jen ten, který posléze zemře, ale pokud je má pod vlivem delší dobu, nemůže to mít spojitost s tím.. Pár dní bych chápala, ale na delších časových úsecích Death note asi už nepracuje, aspoň v pravidlech by to pak bylo, ne? Ačkoliv je pravda, že tam zase není nic vyloženě proti tomu...
Pokud tam napsala, že budou dejme tomu několik měsíců poslouchat její rozkazy, a pak se zabijou, to už nevím no...
Nijak jinak DN lidi neovlivňuje, nemůžou si je "Kirové" vzít pod pantofel, než před jejich smrtí...
Minule si totiž psala, že už je má pod vlivem delší dobu, už tehdy mi to přišlo divné, teď už tím spíš...
Už nad tím moc přemýšlím, jsem zase v týdnu sledovala znovu DN, tentokrát z postele na DVDčku..projela jsem ho celé...tak to mám vcelku živě v paměti zase...

Omlouvám se, zase rýpu... budu ten fakt ignorovat, stejně není důležitý :) A třeba tam takové pravidlo je(informace z netu netřeba brát vpotaz, záleží, co je v manze a anime) a my o něm nevíme, vždycky se dá domyslet... To je taky pravda.

Kapitola byla ale skvělá :) Ta scéna se Steelovou se mi moc líbila. To je správná záporná postava. Sice mě Mellovo jednání občas překvapilo, ale zkusila by na něj šáhnout, mrcha :)

Páni a ten konec... tohle byl plán b, to je taková svině ta Steelová...jakožto nemám Neara ráda, tak tohle bylo teda hnusné :), chudák :D
A jak přišla na to, kam krabici vyložit?
Jsi krutá :DDD A úžasná k tomu, jak jinak :))
none

in-vino-veritas
[ 9 ] 11 Nov 2009 11:06 am
teda blanch, ty pises vzkazy...uprimne, myslim si ze vetsine lidi je to jedno jak to je v DN, hlavne ze se deje neco uzasnyho, akcniho a proste od morgany neprekonatelnyho...a ty taky nejak vaznes zase blani :)
none

Morgana Ehran
[ 10 ] 11 Nov 2009 12:57 pm
TruTru, jeXD když jsem to psala, tak jsem si říkala: "Jé, já ji mám vlastně ráda."XD nj já a moje psychopatické postavy...
to nejsou geniální nápady, nic na tom geniálního není.
L a zabít ji kvůli Watarimu? to by mi přišlo OOC. neříkám, že by ji třeba nechtěl zabít, ale L je spíš typ člověka, který si tu pomstu radši vychutná za studena a pořádně. nejedná na základě emocí.
děkuji ti :) mno, všechno bude vysvětlený v další kapitole. tohle už je část, kterou sice mám promyšlenou do každé věty, nicméně mi přijde trochu šílenáXD
hele, léčebné pobyty nehradím:))))
Blani, a proč by nemohli? majitel Death note může manipulovat s lidmi před jejich smrtí... a já nepsala jak dlouho jsou pod vlivem a jak dlouho ještě budou:) nepsala jsem, že už jsou delší dobu pod vlivem DN, ale jen že už jsou pod jeho vlivem. já to tam sice ještě nepsala, ale Steelová je napsala do DN až když přišel Mello - aby se vyvarovala případným spiknutím a zradám - dohromady to tedy bude pár týdnů (a tím míním méně než měsíc určitě). neříkám, že by to třeba nebylo nemožné, ale ani sami shinigami neznají možnosti DN:)
ale neboj, hodlám spoustu věcí objasnit... důvody Steelové, plány, co se stalo s Nearem a Mellem, jak Steelová odhalila Hyde... něco z toho bude už v další kapitole.
jinak děkuji:) psaní scény se Steelovou jsem si užívala, chtěla jsem to mít napínavé. popravdě jsem si nevěděla s Melloým chováním rady. nechat ho reagovat jak ho známe nebo jak by každý normální člověk reagoval? kór když se jedná o mladší verzi Mella? lidé se mění, myslím, že dospělý Mello už by reagoval docela jinak, nicméně nezapomeňme, že mluvíme o čtrnáctiletém Mellovi a třináctiletém Nearovi. takže jestli je OOC, ani se nedivím.
jo, plán b je sice mírně nelogický nicméně hnusný as wellXD však uvidíte..
oh, díky!:) konečně se projevuje můj sadismus, muhaha.
Vino, já jsem za to Blanch vděčná. vždyť ona jediná mi to kritizuje:))) a objektivně, čehož si já velmi vážím! všimni si, že mě upozorňuje na chyby a zjevné nedostatky a zároveň chválí ty dle ní dobré části. za to jsem opravdu ráda. pro autora není nic lepšího, než kvalitní kritika z obou pohledů.
a já nechci, aby mě lidi četli jen proto, že je to yaoi, je tam sex a dá se to dobře číst (?). samozřejmě jsem ráda za chválu, moc si jí vážím, ale k vývoji k lepšímu potřebuji i seřvat... doufám, že jsem se vyjádřila pochopitelně:))
none

Blanch
[ 11 ] 11 Nov 2009 06:41 pm
Víno:)) mně je to obyčejně taky jedno, já takové vzkazy píšu jen Morgance, protože chci, aby byla ještě dokonalejší, než je :DD
Ale v zásadě to neberu jako nějaký kaz na celé povídce a ve skutečnosti mi to nijak nevadí, jen jsem nad tím přemýšlela už minule a jelikož minule jsem se zařekla, že budu mlčet, teď už mi to jen nedalo :)) Taky tím nechci vyvrátit možnost, že to tak být klidně může. Tohle totiž nevíme ani jedna. A je dost možné, že by to nevěděl ani Ryuk :D

ME: No, několik týdnů není zrovna krátký časový rozptyl :))) Ale to je tvůj názor, samozřejmě. To je asi první věc, na které se neshodneme(jdem slavit, ne? :DDD), trošku už mi to k celkové dokonalosti toho příběhu přijde přehnané, ale jak jsem psala, nikd yo tom nebyla řeč, takže to tak být klidně může. Jen je to degradování Lightovy inteligence :D, že na to nepřišel jako první :DDD Proto tu ženskou už teď nemám ráda :DD

Tou delší doboru jsem mínila, žes tam zmínila, že je má pod pantoflem, aby hlídali Mella a Mello tam přeci jen už nějaký čas byl, jak říkal L Lightovi, usuzuji z toho, přesný časový rozptyl jsem tím nemyslela.
Přeci jen, když Lighrt ovládal lidi, ještě v ten den zemřeli.
Ale zase klidně může být možné tam napsat..dejme tomu - John Whytt - bude poslouchat každý můj příkaz a 26.8. 2010 se sám zprovodí ze světa.
Já psala, že se to nevylučuje...že znalosti pravidel podle mě jsou stále omezené, že je možné si tam domyslet plno věcí, aby se to hodilo autorovi.

Co se týče toho Mella, už jako čtrnáctiletý mi v anime přišel dost odhodlaně, ale jak píšeš, chování tak mladého člověka v takové situaci, přeci jen se do ní asi dřív nedostal.. a takové situace teprve utvrzují charakter... Takže an druhou stranu to chování chápu, to mi vysvětlovat nemusíš. Jak jsem psala, jen mě to překvapilo, ne že bych nad tím nechápavě vrtěla hlavou :)), na jednu stranu bych to možná taky tak vzala a napsala ho stejně, protože přeci jen sám v takovém nebezpečí, bez pistole(což zjistil později), tak mladý a ještě mu ukáže, že umře...no...Mello je hodně temperamentní na to, aby chtěl i nadále žít :)) a jeho odchod byl Mellovský :)) Tohle zase není třeba nijak vysvětlovat :))

Když já se vždycky bojím toho tě kritizovat, nerada byhc, aby se tě to nějak dotklo..nebo zase že já do něčeho rýpu, protože si nemůžu pomoct..nebo prostě..to je jen o věci náhledu... Moje poznámky nemusí být vždycky pravdivé. Přesně, jak jsi psala, proč by to tak být nemohlo? To je jen rozlišnost názorů, to už podle mě moc kritika není, ale zase když já ani často nemám co kritizovat, ty skoro vždycky všechno napíšeš přesně tak, jak to vidím já :))
Ale někdy se v tom zase sama ztratím a je třeba mi to osvětlit, protože přeci jen není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem a aby měl patent na rozum a monopol na znalosti všeho...

Já totiž vždycky vím, že když s ena něco zeptám, ty mi to vysvětlíš, proč to tak máš, mně je naprosto jansé, že ke všemu máš důvod :)) Většinou jen, když v tom vidím nelogično, hledám nějaký další únik, který si tomu připravila :)) Protože když se jedna věc nedá brát tak, dá se brát jinak, od toho je tu fantazie autorova :D

:)) No...na toho Neara je teda zvědavá, přiznám se, že mě nic nenapadá :)) Má to beztak nějakou souvislost s DN... a koho má za Shinigamiho, Ryuka, že? :) Na druhou stranu..to může mít souvislost tedy s Lightem :)) Pokud byl stále vlastníkem deníku :), kór u stejného shinigami. Vždyť Mikami taky Lighta znal... i když tam to byl trochu jiný případ...
none

Blanch
[ 12 ] 11 Nov 2009 06:44 pm
A kde je sakra ta Lawrence, aby trumfla moje komentáře? laughing
none

in-vino-veritas
[ 13 ] 12 Nov 2009 06:10 pm
uff to je informací od tebe...každopádně máš pravdu, ale takoví ti autoři, kteří napíšou občas něco a ještě k tomu po půl roce, jako jsem já, moc kritizovat nemůžou, jelikož nemají moc zkušeností a také pak o tom vypovídá jejich vnímání příběhů, kteří napíšou jiní...jedním dechem je žerou a klepou se na pokračování...to teda ty taky, což je samozřejmé, ale myslím to tak, že si nevšímají detailů, na které stejnak vlastně ani nepřijdou...bože...sem se do toho nejak zamotala, snad mi rozumíš :D no každopádně chci říct, že nám, co jsme odsouzeni se slinami v ústech čekat na další pokračování, je tak nějak jedno, co je v pravidlech death note napsáno a ani nás to v nejmenším netrkne...to jenom vy dvě vyvolené (a asi i jiní, o kterých nemám ani tucha) jste takové všímavé a máte to na háku :) rozhodně o 200 procent víc na háku než například já :) jo a jinak...jak jsem se tu bavila s TruTru, tak už začínám ten slash na toho Smajdu ze superstar psat...nakonec sem mu hodila do paaringu Bena Cristovaa :D bože...jsem to ale nevyléčitelný úchylák :D a vím, že víte, o čem mluvím :)
none

Blanch
[ 14 ] 13 Nov 2009 02:40 am
Váno: tím chceš říct, že já můžu? Kdžy napíšu jednou něco za čtyři měsíce? :DDDD *ironík si hodil dvojitý kolenotoč*
To přece není o tom, kdo co může, víš, že kritik sám o sobě většinou ani nemusí být autorem, kritizuje, protože kritizování je jeho poslání, ne psaní. Většinou neautoři dokáží lépe kritizovat, protože autoři se do toho druhého vžívají a ví, co jim samotným vadí nebo co by jim bylo blbé. Nejelpším kritikem je obyčjený čtenář...teda podle mě.

No, já sjem hodně na detaily, jenže...teď je otázkou, zda je to kladná nebo záporná vlastnost :)) Zase je třeba to brát tak, že to je příběh někoho jiného a píše to tak záměrně... :) A já sama nemám ráda, když mi někdo kecá do příběhu, proto se většinou soustředím jen na "fakta"... Jenže tohle se ani jako fakt nedá brát, protože je to taková "nevyslovená" část... Dá s eo tom pouze spekulovat a pravdu nebude mít nikdo, jak jsem psala, je to věc názoru. Ale jo, máš pravdu, moc se rýpu v detailech.

Ale jako..víš..mně to jako čtenáři ej taky jedno, taky utírám tou poslední synapsí v mozku, co mi zbyla, kapesníkem sliny od pusy :DD
Ale na druhou stranu jsem fanatik do DN a protože jsem ho viděla čerstvě, tak mi to jen evokovalo. JÁ taky holt někdy až příliš přemýšlím, což bych dělat neměla, jednak to bolí a druhak jsem přesně ten typ, který by si sám měl hodit kamenem, protože sama si uvědomuju vlastní chyby(jenže mně jsou moje chyby nějak úplně jedno) :D


Och, v SS se nějak neorientuju. Neviděla jsem jediný díl :D

Ostatně, Víno, ani neznám adresu tvého blogu(stránek..jak je to možné? :)) Kdžy teda ten slash píšeš, jak to, že to nevím? :D
none

Blanch
[ 15 ] 13 Nov 2009 02:43 am
Zase takový krátký vzkaz :DDDD

Omlouvám se za zkomolení tvé přezdívky tvého nicku :D *víno

A dodatečně se omlouvám i az překlepy, moje ruce jsou rychlejší než klávesnice :DD Měla bych se naučit psát pomaleji. Přeskakují mi písmena :D
none

in-vino-veritas
[ 16 ] 13 Nov 2009 08:27 am
nic se neděje, s tím komolením si nelam hlavu...jo ja osobne zadnej blog nemam....kdyz neco vytvorim hazim to na www.potterpovidky.cz , kde mam moji prezdivku erzika

tak si tam neco najdi ale mam pocit ze jsem uz nakej ten odkaz davala :) ja si dvakrat zalozila blog ale nebavilo me se o nej starat...no a pokud bych si chtela u tebe zalozit stranku pokud by to slo tak bys mi musela hodne pomahat jelikoz ja jsem takovy antitalent na takovyhle programovani na netu...nuze...to by bylo vse :)
none

Blanch
[ 17 ] 13 Nov 2009 05:42 pm
ah, proto nevím, Potterpovídky nemám ráda :)
Proč se raději o to nepodělíš na fanu? Tam bys měla i víc čtenářů...A tam je slash taky mnohem lépe přijímán.

No, u mě stránku nemůže mít už nikdo :) Už nemám subdomény. Limit je vyčerpán.
none

in-vino-veritas
[ 18 ] 13 Nov 2009 05:45 pm
aaach jo to je skoda...a kde ze na jakym fanu??to mi musis polopate vysvetlit at to pochopim:) jinak zatim si teda precti to co tam mam...obracec casu, ruda rise, shampoo,skola vs.student ja nebo co tam jeste je blbyho tak to necti :D to neni zadnej slash..to sou blbosti...teda obracec casu je o HP ale je to normalni povidka... ale Nicota a pak to druhy co si nepamatuju nazev tak to je slash...nicota je spis takovy lehky shounen-ai a v tom druhym uz to je vic nez naznak...ale neni tam zadna erotika..je to spis takovy...no..uvidis sama..mozna ze si to uz cetla ale no...budu rada kdyz mi to zkritizujes pokud uz si to neudelala...vazne si to nepamatuju jestli uz si komentovala...mno...to bude zase dlouhej sloupek toho co tu pisu...hehe...tak se na to jukni..a dej vedet ohledne toho fanu..dikes
none

in-vino-veritas
[ 19 ] 13 Nov 2009 05:48 pm
jo tak to druhy je Chci to slyset...
a pak tam je jeste takova povidka uplne mimo misu jmenuje se Slecna...to by bylo taky dobry kdybys mi k tomu neco napsala...ach jo uz ted dopredu se te bojim uz vidim jak to bude negativni... hehe... mno ..nejsem dobrej spisovatel...
none

Neros
[ 20 ] 14 Nov 2009 04:41 pm
JO!
JO!!!!

Scéna u Steelové skutečně luxusní, Mello byl přeci jen dostatečně svůj a stále doufám, že v krabici není Near...

Prosím, ať tam není Near!
none

in-vino-veritas
[ 21 ] 14 Nov 2009 05:06 pm
ale naopak..muhehe...at tam near je bude to tim zajimavejsi..muhehe.. laughing
none

Neros
[ 22 ] 15 Nov 2009 11:53 pm
Ale vždyť... to je malý ukátko...

Je tu ještě jedna možnost.
Light se neudrží a Neara ojede jakožto nekrofil, až budou s L zjišťovat příčinu smrti v márnici. Když se k Lightovi s mrtvým Nearem přidá L, co to bude? Dvojka, trojka, nebo 2 + 1 km (konečně mrtvej?).
Pak by to oba velevážení detektivové mohli komentovat slovy: Dostal několik kulek zezadu...

:))))))))
none

Morgana Ehran
[ 23 ] 16 Nov 2009 12:16 am
no teda, Nere... a já myslela, že nejperverznější tu jsem já laughing laughing
none

Anubis
[ 24 ] 16 Nov 2009 09:52 am
Nevím jak ostatním, ale mně tvá hladina perverznosti plně vyhovuje - takže se nenech vyprovokovat! x)
none

Morgana Ehran
[ 25 ] 16 Nov 2009 01:28 pm
hihi, Anube, to mě asi ještě pořádně neznáš... tedy záleží, co všechno si ode mě četl :)))
none

Neros
[ 26 ] 17 Nov 2009 06:02 pm
ME! no tak! Snad mne nepodceňuješ!
none

Blanch
[ 27 ] 18 Nov 2009 09:06 pm
víno no, to ti můžu slíbit, že to číst nebudu, já nečtu nic, co není slash.. :)) No a ani originální slashe mě moc nezajímají... prakticky jen HP a na DN nebo Kuro...

Myslím http://fanfiction.potterharry.net ..ale počkej chviličku a bude ještě jeden plac :DD

Nezlob se, jako kritik sloužit nebudu, ani nebudu číst neslashové povídky...jsem už hodně náročný čtenář na pwp :))))
Takže negativní to nebude určitě, omlouvám se, ale číst to nebudu...
Já myslela, že píšeš slash... Pak se moc omlouvám... já už prakticky nečtu vůbec nic..chodím číst jen k Morgance a to jen něco...jinak už snad ani jinde nic nečtu. Už ani ty slashe. Já mám novou obsesi a to jsou mangy.

Anube tak ty jsi ten Opavák :))
none

Anubis
[ 28 ] 19 Nov 2009 12:24 pm
2 Blanch: To bych mohl být i já... Vzhledem k tomu, že ještě nemám propíchané pneumatiky, tak jsou pověsti o mně nejspíš lepší než realita.
none

in-vino-veritas
[ 29 ] 19 Nov 2009 01:48 pm
ale blani dyt ti rikam ze ta povidka Nicota a povidka Chci to slyset je takovy lehky yaoi..i kdyz spis shounen-ai...tak tady nemej takovy blby poznamky tongue laughing laughing
none

in-vino-veritas
[ 30 ] 19 Nov 2009 01:50 pm
a i kdyz nectes uz slash, tak tu povidku o Mirovi a Benovi si pak precti az ji nekam na net hodim...prosim...jmenuje se Pod vlivem alkoholu.
A potrebuju taky sakra vedet kdo s kym na tom pokoji je...vystouram to asi z nakejch prvaku u nas na skole...hihi
none

Ikkaku
[ 31 ] 22 Nov 2009 11:36 pm
lidi vy mi motáte hlavu.

Já ani nevim jestli tam Neara chci nebo ne.

PS. ta kapča je supr
PSS. Kdy přibude amnesia
PSSS. vino ty povídky sou supr
PSSSS. neví někodo proč píšu takoví PS?
none

in-vino-veritas
[ 32 ] 23 Nov 2009 08:27 pm
IKKAKU: děkuji ti moc :)
none

Blanch
[ 33 ] 24 Nov 2009 09:04 pm
víno, fakt ne..originály taky nečtu..jen Potterácké, Kurácké a DNácké..jinak nic...a prakticky ani nikoho, jen Káju...
Taky jsem místo promiň mohla napsat polib si, že jo :DD Lehký yaoi není pwp :), navíc, když jsi psala, že je to spíš shonen a jen něco víc než náznaky...já už jsem na hodně tvrdé :))
Jedna povídka dvě z tebe nedělají slashařku :), tak jsem to myslela. Aneb, že jsem myslela, že píšeš jenom slash už nějakou dobu. A tvrdší.

Mira a Ben je kdo? Jestli to jsou ti z SS, tak k tomu mě nedonutíš ani pod pohrůžkou smrti, to nikdo...mám na SS averzi. Nehoráznou, neviděla jsem jeidný díl a nikdy neuvidím. A real slashe fakt nemusím. Se divím, že jsem byla schopná přečíst kdysi tak dvě twincest povídky na TH...brrrr.
Taky jediná originální povídka..slash, kteoru jsem kdy četla, byla od Syhrael. Od té doby ani čárka.
Povídky můžeš mít fakt skvělé, tomu věřím, nicméně zatím mě nepřesvědčilo nic, abych si to ověřila... No..až napíšeš nějaký pwp a to VÁŽNĚ pwp slash na HP nebo hard yaoi na DN či Kuro, to bude jiná :)), to sem s tím :)
Já nejsem náročný čtenář na obsahovou stránku, ani na stylistickou. Taky ode mě nikdy nečekej kritiku, nejsme kritik a nedělám to. Neumím to a taky je podle mě úžasné úplně všechno, asi tak...

Anube, tak to vivat našemu krásnému městu :)) Pěkně se nám tady v těch končinách ta komunita rozrůstá. Když si vzpomenu, že před sedmi, šesti, pěti lety jsem byla z Opavy jen já a o nikom dalším jsem nevěděla, tak mě to strašně těší.
none

Anubis
[ 34 ] 24 Nov 2009 10:19 pm
Jakou komunitu máš na mysli? Fanoušků yaoi, sběratelů zátek od piva, nebo snad matematický kroužek pro pokročilé?
none

Blanch
[ 35 ] 25 Nov 2009 02:17 am
laughing

Všechno osuvisející s psaním povídek. Bylo to o komunitě povídkářů. Nezávisle na žánrech...povídkářů a čtenářů... Teď už do toho samozřejmě počítám i anime a další rozrůstající se odvětví.

Ale Morgan byla první a doposud je moje nejoblíbenější :)
none

in-vino-veritas
[ 36 ] 25 Nov 2009 07:47 am
blanch ok ja se na tebe nezlobim..mno...kdyz nekritizujes tim lip :D kdyz se ti libi vsechno tim lip :D ja se pokusim o neco takoveho jako je PWP...vsak me se to taky libi...ja osobne pisu spis takovy ty mysticky, tajemny nebo tragicky povidky a taktez i romantiku...ale kdyz mas rada tvrde....to asi kazdy z nas tady at si to uz prelozime do jakeho kontextu chceme :D nuze...timto ti verejne oznamuji, ze do roka urcite neco napisu..a beda ti jestli si to pak neprectes :D
none

Anubis
[ 37 ] 25 Nov 2009 07:51 am
S přivřením obou očí bych mohl být čtenář povídek. Kdysi jsem chtěl dokonce i něco napsat, ale bylo by to hrozně depresivní (měl jsem v oblibě post-apo žánr) a nechtěl jsem se do toho světa už vracet, protože mi z něj bylo zle... a předložit to ještě někomu ke čtení, to už nepřipadalo v úvahu. Anime sleduju už jen sporadicky a většinou už všechno dropuju po pár dílech. Co se týče těch dalších odvětví, tak se můžu jen dohadovat, o co asi jde.
none

Ikkaku
[ 38 ] 27 Nov 2009 07:48 pm
Do roka a do dne, přídu si pro tebe, tady mi to podepiš...

ani nevim proč jsem si na to vzpoměla, ale já se těšim. Hodně štěstí já se o to snažila, ale moc mi to nešlo
none

Blanch
[ 39 ] 28 Nov 2009 07:22 pm
víno fajn :)) do roka? Do konce tohoto roku? :D Tak to máš už měsíc :D PWP na ta tři témata beru :D
Ale stejně tě nezkritizuju, páč když kritizuju, stejně jsou to hovadiny :D

Anube, no...já bych to teď shrnula do slov slash a yaoi :), ale dříve to bylo všechno možné... to jen my jsme za ta léta zdegenerovali .), spíš zdegenerovaly, protože je to většinová ženská populace :D
Já anime teda sleduju, ale jen mizivě, jen něco a čas od času, takového Naruta, Bleach, Blood+ a podobné jsem nikdy neviděla azřejmě nikdy neuvidím :))
Ostatně, dříve jsem tvrdila, že se nikdy nepodívám ani na Death note a nějak se to zvrhlo :) Zase nikdy neříkej nikdy...
Každopádně...když už anime, jedině shonen, yaoi nebo slashable...normální nesleduju :))
none

in-vino-veritas
[ 40 ] 01 Dec 2009 09:08 am
ale me nevadi ze to nebudes kritizovat...jenom bych byla rada kdybys to aspon cetla a napsala mi neco jako komentar...nemyslim kritiku na to ale komentar jak se ti to libilo...vsak vis jak to myslim ne?takovy ty kecy co tobe a ME piseme my do komentu :D jo a do roka znamena za cely jeden rok ne do konce roku...to bych uz asi nestihla :D s mym casovym vytizenim :D
none

Blanch
[ 41 ] 01 Dec 2009 03:56 pm
Vím, co to znamená, jen si tě dobírám :)
Tvé časové vytížení naprosto chápu, neboť jsem ve stejné situaci.
none

Ikkaku
[ 42 ] 03 Dec 2009 05:18 pm
Lidi jáchci novou kapču nebo se zbláznim crying
none

Neros
[ 43 ] 07 Dec 2009 07:32 pm
Už pár minut vymýšlím přirovnání na Tacticy... a nemůžu na to kápnout (Neptejte se, jak to myslím). Z toho se dá vyvodit jedno... buď je to tak dobré, že to nelze k ničemu odpovídající kvality přirovnat, nebo hloupnu (nebo jsem pubertální prostatik).
Vezměme si... ne o čem to je. Ale co v tom je. Vášeň, napětí, touha a SSS (spousta skvělého sexu- kterého by ale mohlo být víc). K čemu to přirovnat? K čemu? Ten soulad myšlenkových pochodů, to dedukční tango L a Lighta, jejich stejně působivé koitum...

S lítostí mi nezbývá nic jiného, než oznámit ten sprostý fakt.
Je to dobrý, jako sex po ránu. Nebo pravidelná stolice.
Prostě to nejlepší k dostání na našem trhu.


*Vše v tomto příspěvku (krom skryté chvály na Tictacs) je smyšlené (i moje myšlenkové pochody).
none

in-vino-veritas
[ 44 ] 08 Dec 2009 08:22 am
Neros: mno... to cos napsal bylo skvely..ale ten konec...ze je to smyslene...nejak ti to moc nemysli :D zrejme si byl uz v pul osme vecer dost unaveny co? :)
none

Neros
[ 45 ] 08 Dec 2009 09:27 pm
víno: Ať už konec Tvého příspěvku byl myšlen jakkoli, beru ho jako kompliment.

Protože mnou se nahlas neopovrhuje.
Pokud to ovšem bylo opovržení.
A pokud to bylo cokoli jiného, stejně se to nedělá.
Protože je pěkně otravné neustále myslet na to, jestli myslím. To by si pak jeden mohl myslet, že nemyslím na nic jiného, než jen na myšlení o myšlení.
Nesmí být poznat, že myslím.
Nesmí být poznat, že vím.

Protože oni jsou všude.
Uši mají stěny!!
Tak pšššššš....
none

in-vino-veritas
[ 46 ] 09 Dec 2009 01:23 pm
:D samozřejmě že to bylo míněno jako kompliment a jakeho razu ten kompliment byl to uz si preber jak budes chtit :D
none

Mika-chan
[ 47 ] 09 Dec 2009 04:13 pm
:D skvěký a budeš dopisovat i jiné povídky (pátý element???
none

Ikkaku
[ 48 ] 09 Dec 2009 10:07 pm
Nerosi ty to už nechlastej ani ředěný

LIDI JÁ SE NUDIM!!!!!!!!!!!!!!
none

Morgana Ehran
[ 49 ] 10 Dec 2009 09:42 pm
Nere laughing laughing laughinglidi, já z vás padám.
jinak dodání dalších Tactics se trochu protáhne, něco mě totiž napadlo a navíc příští týden je samý test, takže musím trochu zabrat...
none

Akkarra
[ 50 ] 11 Dec 2009 08:51 pm
ME, jak protáhne? To jako ještě víc? crying crying crying crying
Nééééééééééééééééééééééééééé. Já chci yaoi, navíc Tactics yaoi.... nebo i bez yaoi když to jinak nepůjde, ale už nás přestaň mučit čekáním!!!! crying crying crying
noneNick:
E-mail/web:
Smajl: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Zadejte kód
Security Image| Zapamatovat nick
Content Management Powered by CuteNews

Menu
Anime
Harry Potter
Originální
Button stránek


Na slovíčko
Návštěvnost


Design vytvořila: BLANCH | adminka webu: MORGANA EHRAN.