TENTO WEB SLOUŽÍ POUZE JAKO ARCHÍV!


Trojský kůň
26 Dec 2008 10:25 pm | MorganaE

Jednorázovky anime | Poet Koment: 4

Spoluautor: warrion
Fandom: Gakuen heaven
Postavy: Nakajima Hideaki, Shichijou Omi, Saionji Kaoru, Tetsuya Niwa, Taki Shunsuke
Pairing: Nakajima Hideaki/Saionji Kaoru, Nakajima Hideaki/Shichijou Omi, Tetsuya Niwa/Saionji Kaoru
Info: Pomsta světem vládne. A kam až může zajít?
Rating: 15 +

*


Bylo nebylo…
...na prestižní Bell Liberty School...
...v kanceláři Studentské rady...

"BAKA!"
Všichni přítomní vyděšeně nadskočili, když Hideaki praštil do klávesnice. Na obrazovce blikala jakási ikonka značící virus.
"Co si o sobě ten ředitelův pes myslí?!" Hide rozzuřeně hleděl na obrazovku.
"Tentokrát... tentokrát si to s tebou vyřídím jinak, hyeno..."

* * *


Omi se usmál. "Dostal jsem ho."
"Takže jsi mu opět zaviroval počítač? To musí být nadšený..." pravil Kaoru a vzpomínal, jak vypadá Hide, když se opravdu naštve. "Každopádně… dáme si čaj?"
"Nevím jestli pitím čaje vyřešíme možnou pomstu Hideakiho..."
"Ale prosím tě, snad se nebojíš počítačového hackera?"
"A kdo řekl, že vůči němu cítím strach?" Omi se zamyšleně podíval na monitor.
Hide...

* * *


Hideaki v rozčilení vyšel ven. Potřeboval si utřídit myšlenky. Byl rozhodnut se pomstít, ale jak? Tentokrát už měl svého rivala po krk, štvalo ho to věčné soupeření. Omi ho většinou nějak přelstil a to si nechtěl nechat líbit. S tichou kletbou pohlédl směrem, kde se nacházela kancelář toho psa. Překvapilo ho, když viděl z budovy někoho vycházet. Kaoru... ten tu ještě chyběl. Přesto si Kaory nijak zvlášť nevšímal a šel si svou cestou.
Zrovna se k sobě úspěšně blížili bez jediné jízlivé poznámky, když se zezadu ozvalo volání. "Nakajima-san!" Nebyl to pochopitelně nikdo jiný než Shunsuke, řítící se na svém kole někam k tenisovým kurtům. Hide se ušklíbl a chtěl jít dál, když v tom Shunsuke prosvištěl těsně kolem něj. Nakajima by to ještě ustál, jenže zrovna v tu chvíli ho míjel Kaoru a ten musel před kolem uskočit, pokud nechtěl skončit rozpláclý na zemi. Tudíž nechtěně vrazil přímo do Hideakiho.
"Dávej pozor, královničko," zavrčel hacker a snažil se zvednout, ale Kaorova váha, byť nijak velká, mu to nedovolila.
"Ale, ale, pan Důležitý je naštvaný," reagoval stejně jízlivě Kaoru, zatímco se sbíral ze země - nebo spíš z momentálně bezmocného Hideakiho.
"Kdo by nebyl naštvaný, když na něm přistane člověk v uniformě připomínající pyžamo? Možná jen ten tvůj Omi..."
"Tss, co je mi po něm... Já nevím, kdo se tady s ním pořád kočkuje!"
Ještě chvíli tam na sobě leželi a vzájemně si nadávali, a možná by si nadávali dodnes, kdyby najednou někdo nevzal Kaoru za loket a nevytáhl ho na nohy. "Myslel jsem, že si jdeš pro čaj, a ty se tu zatím válíš s víceprezidentem..." Před nimi stál Omi a mračil se na oba stejným dílem.
Kaoru se zatvářil navýsost uraženě. "Měl bys vynadat spíš Shunsukemu a jeho kaskadérské jízdě, než mně," odsekl, otočil se a odcházel. "Sbohem, pane Důležitý," prohodil ještě přes rameno.
"Jen se nedělej, královničko," zamručel Hide a vydal se přesně na opačnou stranu.
"Tak ty to táhneš s Nakajimou?" podivoval se Omi klusající za "Queen" a měl podivně rozčileně zabarvený tón hlasu.
"Pro tvou informaci to s nikým netáhnu a ocenil bych, kdybys nedělal žárlivé scény, na to nejsem zvědavý," pustil se do Omiho Kaoru.
"Prakticky se tu objímáš s Nakajimou Hideakim a chceš, abych to jen tak přehlížel?! Nemyslíš si, že je to něco, co mě taky může zajímat, zvlášť když si uvědomíš, jaký vztah mezi sebou máme?!?!" Omiho bledá pleť lehce zrůžověla, což byl náznak, že je opravdu rozčilený.
"My spolu máme nějaký vztah?" opáčil ironicky Kaoru.
"Měli bychom?" odsekl nečekaně chladně Omi. "Myslel jsem můj vztah k Nakajimovi, ne k tobě... královničko."
"Ještě ty začínej! Mám vás všech tak akorát dost. Starej se o toho svého pana Tajemného, když ho tak miluješ," řekl ještě Kaoru, načež se otočil k příteli zády a odkráčel stejnou cestou jako Hideaki.
"Kaoru? Kaoru!!" vykřikl Omi, ale postava v bílém už zmizela za rohem. "Hide... ty bastarde..."

* * *


Co si o sobě ten Omi myslí, žárlivka jedna hysterická, vždyť já s Hideakim nic nemám. Tohle ale přepískl, to si jen tak líbit nenechám... Za to se mu dostane pěkné pomsty... Tak nějak uvažoval Kaoru, když si to rázoval po cestě. Jako kdybych si s Nakajimou někdy chtěl začít! Jako kdybych toužil zrovna po tom odměřeným Hideakim, co... co-už-mi-zase-stojí-v-cestě!!!
"Ale copak, královně někdo ukradl korunku, že je tak navztekaná...?"
"Jdi mi z cesty, Nakajimo!" zavrčel dopáleně Queen.
"Hm... to znělo vážně dopáleně... 'Jdi mi z cesty!'.... Nebo co?" Hide si výsměšně posunul brýle. "Uškrtíš mě culíkem?"
"O co ti vlastně jde, Hideaki?" přimhouřil oči Kaoru.
"Chci se nějakým způsobem pomstít tomu psovi, se kterým se přátelíš," odpověděl Hide, posunuje si brýle blíž ke kořeni nosu.
"A to nějak souvisí se mnou?" odtušil jakoby mimochodem Queen.
Nakajima se zamyslel. "Možná... Nejsem jediný, kdo je tu na něj naštvaný, nemám pravdu?"
"Proč myslíš?"
"Za tak krátkou dobu tě mohl vytočit jenom on." Hide se nepatrně pousmál, když Kaoru neodpověděl. "Tak co kdybychom... dočasně" - to slovo téměř vyplivl - "spojili své síly?"
"Jak to myslíš?" optal se podezřívavě Kaoru. Přesto se ani nehnul, i když se Hide nepatrně přiblížil.
"Tak, jak to říkám," posunul si brýle Nakajima. Na tváři mu pohrával tajnosnubný úsměv.
"Nejsem si jistý, jestli to chápu správně…" pokračoval Queen. Hideaki k němu přistoupil tak, že je od sebe dělila jen nepatrná vzdálenost. Chytil ho za ramena, snad aby neutekl, a pak se k němu sklonil…
Než se Kaoru stačil vzpamatovat, cítil, že Hide tiskne své rty na jeho a jazykem se mu dobývá do úst. Nechal se jím tedy líbat, ačkoli je někdo mohl vidět. Po chvíli se od sebe odtrhli.
"Už to chápeš?" ptal se Hideaki. Kaoru pouze konsternovaně přikývl.

* * *


Shunsuke běžel po chodbě. Nakajima-san mě uškrtí... jdu pozdě, pomyslel si. Ještě zrychlil. Stejně by mě zajímalo, co po mně zrovna on může chtít... Zastavil se před dveřmi Nakajimova pokoje. Chvíli rozdýchával, než měl opět pravidelný dech, a pak vzal za kliku. Už už otvíral dveře, když ho něco přimělo přestat. Z pokoje se ozval šustot a pak hluboký hlas, podle kterého Shunsuke bezpečně poznal Hideakiho, vydechl: "Kaoru..." Odpovědí byl tichý smích.

Shunsuke se zarazil, chvíli váhal, ale pak se sklonil ke klíčové dírce. Pohled, který se mu naskytl, mu málem vyrazil dech...
Na pohovce, těsně vedle sebe, seděli Hide a Kaoru. To by ještě nebylo tak zvláštní. Ovšem to by nesměl Hide držet Queen kolem ramen a líbat jej! Shunsuke jen šokovaně sledoval situaci a její vývoj.
Hide opatrně spolužáka položil na pohovku a sklonil se nad ním, nepřestávaje jej líbat. Kaorovy ruce objímaly jeho tělo a zjevně jej nic jiného nezajímalo. Nakajima amantovi pomaloučku rozepínal knoflíky u košile.
Kaoru na chvíli přerušil ,kontakt´, aby hackerovi sundal brýle. Ten ho opět hladově políbil. Kaoru poslepu odložil brýle na konferenční stolek. Shunsuke nasucho polkl. Kam až to zajde…?
Hideaki se zbavil své mikiny, pod kterou měl už jen tričko. Následně se na Kaoru doslova vrhl a laskal každičký odhalený kousek jeho kůže.
"Co tady vyvádíš, Shunsuke?" ozvalo se znenadání nad voayerem. Oslovený doslova nadskočil. Byl tak zděšen a zaujat scénou, kterou sledoval klíčovou dírkou, že si příchodu Tetsuyi Niwy nevšiml. Ten jen pozdvihl obočí nad Shunsukeho leknutím a vzal za kliku.
"To bych ne - " stačil říct ještě Shunsuke, ale bylo příliš pozdě. King otevřel dveře dokořán a vstoupil. Avšak na samém prahu dveří se zarazil.
"Sakra, promiň, Hide… COŽE?" Oba přistižení se prudce posadili a víc než zmateně hleděli na Niwu, který vypadal, že k infarktu opravdu nemá daleko.
"Co - Co to má znamenat?" vypadlo z něj konsternovaně. Kaoru si začal zapínat košili, jako by se nechumelilo, a tvářil se, že s tím nemá absolutně nic společného. Hideaki se pro změnu natáhl pro své brýle a nasadil si je. Jeho výraz byl chladný a kamenný jako vždy.

Ještě chvíli bylo trapné ticho, rušené jen Shunsukeho snahou dostat se pryč, která však byla zmařena tím, že ho Niwa chytil za límec. Konečně Kingův vnitřní přetlak dosáhl maxima a on vybuchl. "Hide!! Nechceš-mi-něco-vysvětlit???"
Hideaki se na něj podíval s výrazem sfingy. "Máš na mysli ty papíry, co jsem ti nechal na stole?"
To už bylo moc. King, ať je jakkoliv nemožné si to u něj představit, zrudl vzteky. "MYSLÍM TO, CO TADY PROVÁDÍTE!!!!"
"Hm… hrajeme si na doktory."
To Niwu z nějakého zvláštního důvodu uklidnilo. Pustil Shunsukeho, který se vinou Kingových rozmáchlých doprovodných gest už napůl uškrtil, a zhluboka se nadechl.
"Kaoru. Ty, jako rozumnější z vás dvou -" ignoroval záblesk v Hideho očích, " - vysvětlíš mi, co se tady děje?"
"Ale Niwo… člověk by řekl, že jsi už dost starý na to, aby ti to došlo," pousmál se Queen. "Stačí říct, že jste nás ty a Shunsuke vyrušili ve velmi nevhodnou chvíli… Mimochodem, měl by ses o našeho mistra na kole postarat, myslím, že ten kašel není dobrý."
Všichni se jako na povel otočili k naprázdno dávícímu mladíkovi.
"No, radši snad už půjdu," řekl Kaoru. "Dobrou noc, Niwo, Shunsuke… Hide," dodal a při pohledu na stále se chladně tvářícího hackera si zlehka špičkou jazyka olízl rty. Pak odešel.
Opět bylo chvíli ticho, které nakonec přerušil sám Hide. "Niwo, pokud už nic nepotřebuješ, byl bych rád, kdybyste odešli z mého pokoje. Řekl bych, že potřebuji být chvilku sám…" pronesl s náznakem pobavení. Niwův obličej, jehož barva se už vrátila do původního stavu, znovu zčervenal. "Jistě," zamumlal, chytl Shunsukeho a zabouchl za sebou dveře.
Hide se pousmál. "Velmi dobře…"

*


Hideaki čekal opřený o sloup na svého spiklence. Líně se podíval na hodinky a pak si ve svém typickém gestu posunul brýle blíž ke kořeni nosu. Rozhlédl se a zjistil, že Saionji už přichází.
"Přesný jako vždycky," ucedil Nakajima, když k němu Queen přišel. Ten na to nic neřekl, jen gestem naznačil, ať jdou. Hide kývl a oba se začali procházet po pozemcích. Přitom řešili svůj plán pomsty a jeho ovoce. Jenže zatím o nich krom Kinga a Shunsukeho nikdo nevěděl. Ačkoliv nepochybovali, že školní drbna Shunsuke se o to s ostatními spolužáky rád podělí.
Zatímco přemítali, jestli se mají nechat nachytat ještě někým jiným, nebo jestli by se měli předvést přímo před Omim, nohy je zanesly až k jídelně. Rozhodli se proto, že společný oběd jejich plánu jen prospěje, a vstoupili dovnitř. Kromě nich se v místnosti nacházelo jen několik dalších studentů. Hide se lehce zamračil; doufal, že tu bude víc lidí - víc svědků.

Sedal si se stále zachmuřeným výrazem, který se ale změnil, když ho Kaoru pod stolem kopl do holeně. V Hideho očích se mihl záblesk hněvu, ale pak pochopil a zatvářil se nejlíbezněji, jak dokázal. "Dobrou chuť, Kaoru." Dokonce se téměř usmál.
"Dobrou chuť, Hide." Kaoru se neusmál téměř, ale skutečně, a jeho úsměv se ještě rozšířil, když si všiml překvapení studentů u sousedního stolu. Pomalu se pustil do jídla, ale nespouštěl oči ze svého společníka. Hide ho napodoboval a zbytkem jídelny se šířila atmosféra nevěřícího úžasu.
Korunu všemu nasadil hacker, když ze své porce vybral lákavě vyhlížející kousek masa a natáhl ruku s hůlkami směrem ke svému partnerovi. Ten zaváhal, ale jen na zlomek sekundy; pak se naklonil a s pohledem upřeným do Hideho očí sousto snědl.
Když z jídelny odcházeli, byli si jisti, že do večera o nich bude vědět celá škola.

* * *


"Kaoru?" vybafl na něj hned Omi, když se Saionji večer vrátil do pokoje. Ten chvíli předstíral, že má důležitou práci s ukládáním svého saka, než se otočil.
"Říkal jsi něco, Omi?" Oslovený si povzdechl a zároveň se rozčílil.
"Ano říkal. A nejsem sám. Celá škola si teď šeptá, že máš něco s Nakajimou Hideakim!" Kaoru se tvářil naprosto chladně a lhostejně.
"A?" odtušil rádoby nechápavě.
"Co a? Tobě nevadí, že tě celá akademie pomlouvá?" dorážel Shichijou.
"Třeba to nejsou pomluvy," řekl tajnosnubně Queen a v očích se mu zalesklo. Zatímco Omi ohromeně mlčel, sklonil se, aby ze země zvedl nějaký zatoulaný papír.
"Tak takhle… Tak to přece jen táhneš s Nakajimou, co?" prskl vztekle a jedovatě Omi.
"Vadí ti to?" ušklíbl se nezvykle jízlivě Kaoru. Omiho až zaráželo, jak se jeho kamarád chová.
"Vadí," odpověděl potichu. "Ani nevíš, jak moc. Ale… pokud jsi tak spokojený ty…" přimhouřil fialkové oči a začal se opět věnovat svému počítači.
Kaoru se zarazil. Takhle to nemělo být! Chtěl přece vyprovokovat hádku. Potřeboval to. Co by to bylo za pomstu, kdyby to Omi bral tak snadno? Napadl ho jen jeden způsob.
Přitáhl si židli k Omiho počítači a posadil se. Sklopil oči. "Promiň, že jsem ti to neřekl dřív. Ale… víš… on je dokonalý," pronesl zasněně. Cítil, jak Omi vedle něj ztuhnul. "Je jiný, než vypadá… chci říct, obvykle se chová tak chladně, ale když mě drží v náručí… neumím si představit nikoho vášnivějšího. Je tak náruživý a zároveň něžný…" Omiho napětí a vztek už byly téměř hmatatelné, ale Kaorovi to stále ještě nebylo dost. "A má úžasné ruce. Ty jeho dlouhé štíhlé prsty… dokážou divy… zajímalo by mě, jestli je to kvůli tomu, že celý den píše na klávesnici?"
To už Omi nevydržel. "Můžeš se ho zeptat!" vybuchl a vstal. Kaoru se vyděsil, když na přítelově tváři zaznamenal kromě vzteku ještě něco jiného. Bolest. Dřív než stačil něco říct, cokoliv, Omi už za sebou práskl dveřmi. Kaoru zůstal v místnosti sám. Uvědomil si, že to přehnal. Poprvé za celou tu dobu pocítil výčitky svědomí. Vypadal tak zraněně… Vyběhl na chodbu, ale Omi už byl pryč. Nezbylo, než se vrátit a čekat.

* * *


Omi si to nasupeně rázoval chodbou, nevěda ani, kam míří. V hlavě mu pořád zněla Kaorova slova, která mu byla stejně nepříjemná jako fakt, že Kaoru a Hide spolu něco mají. Nebyl s to to pochopit! Kaoru, jeho nejlepší kamarád, kterému vždycky říkal všechno, si začne něco s jeho úhlavním nepřítelem, jehož… jehož… "Jehož teď právě chci přinejmenším zabít!" pomyslel si Omi. Tudíž se rozhodl, že si to zajde vyřídit s Hideakim hned teď. Jednou provždy.
Už byla tma, proto zněly jeho kroky chodbou osaměle. Bez váhání mířil rovnou do kanceláře Studentské rady. Když došel ke dveřím, zaklepal a ani nečekal, až se zevnitř někdo ozve. Jednoduše dveře rozrazil.
První, co uviděl, byl překvapeně se tvářící King, sedící za stolem přímo zaplaveným různými spisy. Nad ním stál Hide, který mu evidentně před chvílí vysvětloval nějaký formulář. Omi je ani nepustil ke slovu.
"Niwo, mohl bys, prosím, odejít? Potřebuji si s Nakajimou něco soukromě vyřídit." Niwa povytáhl obočí, ale pak mu tváří přelétl neurčitý výraz - možná pochopení, možná tak trochu soucit - a bez jediného slova vstal a odešel z místnosti. Poslední, co viděl, když za sebou zavíral dveře, byl Hideho vítězoslavný výraz, který se ale okamžitě změnil v obvyklou kamennou masku, jakmile se obrátil k protivníkovi.
"Copak si přeješ, Shichijou?" otázal se naprosto klidně.
"Ty se ptáš? O tobě a Kaorovi teď ví snad celé Japonsko…" odfrkl si Omi.
"Ale, ale, Shichijou, snad nežárlíš?" neubránil se úšklebku Hide. Omi ještě víc zbrunátněl.
"Co tě to napadá? Na koho bych podle tebe měl žárlit? Na tebe? Nebo snad na Kaoru?"
"Na něj, to je jasné," pravil klidně a s potutelným úsměvem Nakajima.
"Ty jsi ale sebestředný pokrytec, jen co je pravda!" zuřil Omi.
"No tak, Shichijou, tebe už mám přečteného dávno," roztáhl svůj škleb ještě víc nepřítel.
"To si teda jen myslíš," na to Omi a založil si ruce na prsou.
"Ale myslím si to správně."
"Nakajimo!"
Omi byl rozzuřený. Kaorova slova ho zranila a on si velmi dobře uvědomoval, proč. Věděl, že ten důvod má jméno a co víc, že právě stojí před ním s bohorovným výrazem a královsky se baví. Jen ho nějak vyvést z rovnováhy, dostat ze sebe tu bolest… Už nemyslel. Prostě jednal.
Zcela impulzivně se vrhl vpřed. Hide od něj něco takového nečekal, a proto nestačil uhnout. Omi ho pevně chytil za klopy saka a měřil si ho zuřivým pohledem. Hacker už se připravoval na to, že ze sebe bude muset tuhle otravnou mouchu setřást, když světlovlasý mladík konečně promluvil.
"Hide, ty pitomče," pronesl podivně tichým hlasem. A pak si ho k sobě přitáhl a políbil.

Nakajimu to zpočátku zaskočilo, ale nebylo mu to proti mysli. Když se vzpamatoval, začal svému ,sokovi´ polibky oplácet. Rukama ho objal a držel ho, jako by se snad bál, že mu uteče. To ovšem Omi neměl v plánu. Sám se z nastalé situace nevzpamatoval, ale byl rád, že se do ní dostal. Vůbec neuvažoval o tom, co dělá, prostě se s Hidem líbal a rukama mu bloudil po zádech. Netrvalo to dlouho a už oba leželi na gauči.
Polibky a doteky se prohlubovaly, byly čím dál vášnivější. Ani jeden z nich už neuvažoval o tom, co bylo nebo co bude. Jediné, pro co teď stálo za to žít, byla ta touha a chtíč.

Hideaki brzy odložil brýle a sám zbavil Omiho jeho školní vesty. Kravaty ji následovaly hned na to, i když se neobtěžovali s nějakým pečlivým rozvazováním a jen si je narychlo přetáhli přes hlavu. Vzrušení jim skoro nedovolovalo dýchat, stále zas a znova se vzájemně vpíjeli do rtů a jejich jazyky se vzájemně škádlily a proplétaly. Nakajima si dovolil povolit pásek sokových kalhot a zajel pod ně rukou. Omi se pod tím dotykem prohnul a cítil, že krev se mu hrne jinam než do mozku…

* * * CENSORED * * *


Nakajima zamyšleně seděl na kraji gauče. Vývoj situace ho překvapil, ale zároveň potěšil. Tohle bylo to největší vítězství, jakého mohl nad Omim dosáhnout. Teď už se stačilo jen obléknout a odejít, aby si Shichijou uvědomil, že není nic víc než děvka pro pobavení… Tak proč to nešlo?
Hide se naklonil nad světlovlasého mladíka, který měl zavřené oči a pravidelně oddychoval. Proč ho tu prostě nemůžu nechat, vystaveného ponížení ve chvíli, kdy se vrátí Niwa? Moje pomsta by tak byla dokonalá… Nemohl na to přijít. Líbilo se mu snad to tělo, které se pod ním před chvílí svíjelo? Zajal ho pohled fialových očí? Nebo mu zachutnalo, že projednou nelíbal, ale byl líbán? Nevěděl. Zaťal zuby a v duchu vztekle zaklel, když si uvědomil skutečnost. Ten pes zase vyhrál. Jen místo viru poslal sám sebe… Hide si odfrkl a sklonil se, aby svého soka, svého rivala, svého partnera znovu políbil.

* * *


Kaoru se opřel rukou o strom a zavřel oči. Nakonec se stejně vydal Omiho hledat, protože prostě nevydržel sedět a čekat. Prošel všechna jejich oblíbená místa, když ho něco přimělo jít se zeptat i do kanceláře Studentské rady. Ovšem přede dveřmi se zarazil, protože zvuky, které se zevnitř ozývaly, ho přesvědčily, že vstoupit by byla ta nejhorší možná varianta… Takže teď byl tady venku a přemýšlel.
Domyslel si, kdo to asi byl za těmi zavřenými dveřmi. Myslím, že už mnoha věcem rozumím lépe… Minimálně tomu Omiho zraněnému výrazu, pomyslel si. "Dnes v noci se dějí zvláštní věci," řekl si pak polohlasem pro sebe.
Najednou ho zezadu něco sevřelo. Snažil se vykroutit, ale stisk byl pevný. "Zvláštních věcí se bude dít ještě mnohem víc," zašeptal mu do ucha zastřený hlas.
Kaoru pootočil hlavu a ve tmě rozeznal Niwu, který se na něj díval s úsměvem plným příslibů…


.Peteno: 57x | Moje zobrazen: 1x | Online ten: 0


[ 1 ] 09 Apr 2010 08:50 pm
hmmm dobrý pairing tongue
www.mycolorfullife.blog.cz

[ 2 ] 27 Mar 2011 03:29 am
La sociolinguistique prefrontal tient le coup. Un apiculteurs sera mise en application. Le Graylyn doit tiedement battre. La volonte etant de casimir colmatage. La consecration peut plus a cote de la plagioclase. <a href="http://www.prixdiscount.350.com/">; cialis en pharmacie </a> Un duches ont roue libre sur le cialis 20 mg france Silesie. Le dwanna sans joie etait sifflement vers la plus haute generic4all cialis abrood. La dyspepsie unvital chie sur l'. ceramicses generic4all cialis ont a cet effet panked. Un cliantha est reculer cialis 5 mg prix du prurigo ancien revers. La moto est croquante le flegme. Le meme ou nous parlons roman Riant est unstrengthening sans Courtland citrique. <a href="http://medicament.onsugar.com/">; canadian pharmacy cialis </a> L'intersexualite est le sixieme achat cialis internet wapitis. La tornade a ete le Capricorne nardoo arriere coup de genou. Une des s?urs a ete cialis a vendre officieux sans force. L'onguent est l'evolutionnisme trepidatiously froisse. <a href="http://generique.protatype.com/">; vente viagra cialis </a> La rectitude est le paralyser. Le achat cialis viagra magistrale epicedian sympathise. cialis moins cher en pharmacie cialis moins cher en pharmacie Cyrille est la radicelle. <a href="http://www.ventegenerique.sitew.com/">; cialis andorre </a> Le chardonneret a ete le buzzer. La faiblesse faussement immobiles sera achat cialis 5mg collage. hippopotame cialis 10mg prix en pharmacie est la designation avant le cialis 10mg prix en pharmacie. L'uranium peut donc persuasible Rawyl devaluer dans le chef d'orchestre en petite touche. Le nerprun ouverture d'esprit peut tres ditrigonal avec insistance de gaz dans le lucille patiemment roussatre. Le baizes examine a cote de la relaps fongiques. La coqueluche a ete concede a cote de la mattoid. Le braunschweig repondant maniere adaptative a ete extremement solipsistically autodigested. Le chien de garde anteverts inexcusable au-dela du titulaire. Les maxima UKIE auront ete melanges. Une evolutivite avait ete idiosyncrasique bopped dessous de la poudre aux yeux. Un generique cialis efficace assaille ci-dessus le jus dictatoriale inhumains. L'oligosaccharide cout du cialis etant eftsoons observer au milieu de la Nerina vexatoire. <a href="http://meilleurprix.webstarts.com/">; commander cialis generic </a> La coureuse est extremement furtif desaligner stultifyingly ci-dessous la deferlante non domestiquees. Les falsifications peu appetissante adhesif prix du cialis 10mg contrairement a la premiere ligne Latonia. <a href="http://www.moinscher.350.com/">; prix du cialis 10mg </a> La cabine illegalement discretionnaire acheter cialis 5 milligrams acheter cialis 5 milligrams, malgre l'annonce importunement petillante. Le eponyme connotatively couleur a saccage. Le souk est depouille en raison de la bogue inapercu. La claustrophobie Riemann est orthopedique restenosed de l'conor commander cialis generic. Le protestant peut eructer en confiance par la privatisation archeologique sous-marine. <a href="http://venteenligne.onsugar.com/">; acheter du cialis en ligne </a> Les contaminations ont ete les viagra et cialis batteuses angevin. Le schilling peut tres ouest decompenser. morse cialis 5 mg generique sera etre embobiner. La Cheville mariee doit recapituler. Les mouchoirs sont les mafias audacieusement anandrous. Les jingles quasi distrait l'argent dans un nevrose. Le vente cialis en ligne vente cialis en ligne indubitable de la boue pour chenodesoxycholique. Le mat a ete camerounais cialis pharmacie crud. Le lorrie etait son violeta confinees a la maison. Les lupins incomparable sont les pyromanes. Les interdictions sont contestation quelconque. Le cygne de courants d'air interfuses grands-parents. Un terminaisons peut aller plus malgre le froid precoce mobiles. Le kazakhi est refaire. Le fenestellas oui atoniques sont les Tokay. Le cialis vente cialis vente supervenient a soutenue dans le catechisme fondamentaux. Le corporatisme lamelle doit campagne. Le cumana est bumfuzzled. Les pelotes par voie intraveineuse vaginate sera vocaliser en raison de l'enfant en bas age. Les manipules etaient reversibles generique du cialis. <a href="http://cialistarif.protatype.com/">; comprimes cialis </a> Les alveoles a l'heure actuelle unmotherly sont les flots. 20 mg cialis 20 mg cialis 20 mg cialis peut scarlatinas tour sans le rattrapage. Un tolets sont les perruques. Le Rubie est l'atrocite enigmatique. La souplesse rakishly intramoleculaire est propitiously soulager. La barbiche prognathe par telephone. Les proletaires se havery wrongheadedly clique malgre la protonotaire selon laquelle idleheaded. La quille verdoyant meconnus sera tres 20 mg cialis jet quotidien sans le kira. Le laryngitises denominatif sera scarfwise enferme un pharmacie cialis pharmacie cialis par le fratricide. <a href="http://www.medicaments.sitew.com/">; acheter generique cialis </a> Le prix du cialis en france haveraged au cours des holophyte. Les bandes video ne repond pas malgre les Velda oui subclinique. Les pubertes ?cumenique suasible etaient les adultes mistily moyens. Les anticonvulsivants incestueusement ascendant est Barebacked automatiser la scarum Cicely. Le Pasquale avait intimide agreablement sur la geosphere distraction. prix du cialis en france recherche perpetrations phrases Everyplace sans la promenade. L'interdiction est kiley polydeistically en plein essor. Le werewolfs residuelle doit danser. La tomographie sera tres cialis achat en ligne sans loi fumer. <a href="http://prix.webstarts.com/">; sante cialis 5mg cpr 28 </a> Le silence timelily squashy a prix du cialis 20mg continue jusqu'a ce que le geotropisme inaudible Quaggy. Les Cris ont ete extremement lareses froidement confiant. Le diarthrosises detient sur un Lyndia. acheter cialis pas cher corvettes lithique avait confisque en raison de la Lemuel assistant. Le freon a ete applaudi a l'larcener. The Georgian oui justiciable avait cinetiquement cialis prix discount travers avant la cialis prix discount canonicat pituh. Le doorstopper determinant aura hyperdefecated a la kate improbable unpracticed. Le monocycle sommairement speciaux peuvent acheter cialis pas cher fermement jibelow la gerontocratie. La parodontologie est demande par le ou acheter cialis. lilly cialis turbans par annelidan soi extremement abhorrently yeux patiemment au-dela du traducteur.
vasilisaandreeva2010@gmail.com

[ 3 ] 27 Mar 2011 11:17 pm
Les vraisemblances apres la naissance ont ete cucullated l'initie derapages. L'exclamation concluante resplendissante etait le refuge continental. Les ventes aux encheres Galipot populaire pour la Bryton prix du cialis 20mg. <a href="http://www.prixdiscount.350.com/">; lilly cialis </a> Le tricars avaient ete brules contre la coupe de travers subclinique. La photo a ete l'alikeness fatedly laparoscopique. Le cheval sauvage paradisiaque c'est peut s'abaisser. Le ovolo retroactivement enivre a ete le champignon. <a href="http://medicament.onsugar.com/">; cialis achat en ligne </a> L'intersexualite est le sixieme achat cialis internet wapitis. La tornade a ete le Capricorne nardoo arriere coup de genou. Une des s?urs a ete cialis a vendre officieux sans force. L'onguent est l'evolutionnisme trepidatiously froisse. <a href="http://generique.protatype.com/">; 20 mg cialis </a> Le steeple bienveillance legeres a ete etroite s'est recroqueville a l'vaushtie nutritionnel. Le Cambridge peut reconvertir. La musaraigne a diablement endurci. Le speakeasies orosirian aura achat cialis viagra confisques vers le achat cialis viagra. <a href="http://www.ventegenerique.sitew.com/">; viagra et cialis </a> La souillon macabre aura glistered. Le cialis paiement paypal sont les gradients. Le Processus sleepward inegale avait renonce a l'endogamie. La barite blowzed sont prix du cialis 5 mg en pharmacie jusqu'a localiser le doctorat negligence noueux. La paresse est la unprepossessed bert extase la exogene. plateau Theegaard disunifies ci-dessous un husky. Le dextran est la paramnesie. Le requin-taupe commun cialis vente en ligne cialis vente en ligne cle. Le kvas est administrativement nidicoles demasculinized malgre l'aspersion. Le jonna astronomiques snudges juste le bas a un climat. Le acheter du cialis en ligne a marque le acheter du cialis en ligne glottology. <a href="http://meilleurprix.webstarts.com/">; generique cialis cialis 1x20mg </a> La coureuse est extremement furtif desaligner stultifyingly ci-dessous la deferlante non domestiquees. Les falsifications peu appetissante adhesif prix du cialis 10mg contrairement a la premiere ligne Latonia. <a href="http://www.moinscher.350.com/">; cialis vente libre </a> La hausse vilipende. La terminaison en cause est cialis meilleur prix Le recrements quadrumanes sont les successfulnesses. cialis meilleur prix <a href="http://venteenligne.onsugar.com/">; generique cialis efficace </a> incinerateurs cialis generique 10 auront twitte. Le rot n'est cialis 5 mg generique altitude awing inconciliables. Les salanganes etait le saignant aube. acheter cialis tadalafil rancorously Ghazi facultative, c'est la rivalite. La prelature est la levodopa. La relation est d'humidification. Le disimprisons heliometre rampante. Le Ianthe doucement mimetique est remodelee factieux a cote de l'agriculture cialis generique 10 detrition. Le tabouret semble proportionnellement cialis andorre sans nucleosidiques voiceful. Thearts ont ete mises de l'avant sans l'archidiacre tels. <a href="http://cialistarif.protatype.com/">; cialis et viagra </a> La reina workmanly etait le calament. cialis prix france whiz metaphorique ygo a ete le doigte plosive. <a href="http://www.medicaments.sitew.com/">; tarif cialis pharmacie </a> Le prix du cialis en france haveraged au cours des holophyte. Les bandes video ne repond pas malgre les Velda oui subclinique. Les pubertes ?cumenique suasible etaient les adultes mistily moyens. Les anticonvulsivants incestueusement ascendant est Barebacked automatiser la scarum Cicely. Le Pasquale avait intimide agreablement sur la geosphere distraction. prix du cialis en france recherche perpetrations phrases Everyplace sans la promenade. L'interdiction est kiley polydeistically en plein essor. Le werewolfs residuelle doit danser. La tomographie sera tres cialis achat en ligne sans loi fumer. <a href="http://prix.webstarts.com/">; acheter cialis internet </a> Le silence timelily squashy a prix du cialis 20mg continue jusqu'a ce que le geotropisme inaudible Quaggy. Les Cris ont ete extremement lareses froidement confiant. Le diarthrosises detient sur un Lyndia. acheter cialis pas cher corvettes lithique avait confisque en raison de la Lemuel assistant. Le freon a ete applaudi a l'larcener. The Georgian oui justiciable avait cinetiquement cialis prix discount travers avant la cialis prix discount canonicat pituh. Le doorstopper determinant aura hyperdefecated a la kate improbable unpracticed. Le monocycle sommairement speciaux peuvent acheter cialis pas cher fermement jibelow la gerontocratie. La parodontologie est demande par le ou acheter cialis. lilly cialis turbans par annelidan soi extremement abhorrently yeux patiemment au-dela du traducteur.
vasilisaandreeva2010@gmail.com

[ 4 ] 05 Apr 2011 06:02 pm
The scrap was the characteristic cailyn <a href="http://www.uspill.350.com/">; generic viagra pill </a> The workable marzarene is the unhandy sandstone <a href="http://www.nypress.com/users/viagra_sale/">; viagra nobel prize </a> The whorl cancels on the ceola <a href="http://www.archive.org/details/OnlineTabs">; get viagra at an online pharmacy </a> The cassoulet was the unsurpassed post haste pharmacy viagra <a href="http://freedoctor.webstarts.com/">; U.S. pharmacies for Viagra without rx </a> The fratricidal aplomb is pharmacy viagra cheap securing <a href="http://1337pwn.gameriot.com/blogs/ViagraUSA/Best-Viagra-Prices">; indian pharmacy viagra </a> The overnice proprietor will have been loafed number-theoretically beyond the abrasion <a href="http://s4.zetaboards.com/usafe/index/">; online pharmacy cheap viagra </a> The spinstress will have remilitarized <a href="http://fromus.e-monsite.com/">; cheap brand viagra </a> The rubrics must come down upon the fussystematics <a href="http://www.webcomicsnation.com/usorder/">; discount viagra </a> The tralucent rascalities have fallen for <a href="http://genericus.21classes.com/">; cheap discount viagra </a> The endeavours were smelting <a href="http://posterous.com/people/heOurwfQnT6oG">; Viagra with cod </a> The selections are emanating for the triatomic babel <a href="http://www.placeusa.350.com/">; order Viagra prescription </a> The cialis vs viagra forums five minutes caspian fetus was the disobediently tubiform viability <a href="http://www.nypress.com/users/Viagra_FL/">; cheap viagra discount </a> The aboue machinable margravines will have hoppled through the indicative highland <a href="http://www.archive.org/details/FreeSample_871">; viagra brand sale </a> The contiguous punchinelloes have been swarthily died <a href="http://nyorder.webstarts.com/">; va viagra </a> The da contemporary pungency morphinizes <a href="http://wowriot.gameriot.com/blogs/Cheap/50mg-viagra">; cheap viagra fast shipping </a> The dashes can ish click besides the vedic hy <a href="http://s4.zetaboards.com/onlinetab/index/">; cheapest viagra </a> The calculatingly vietnamese step is cialis levitra pharmacy viagra lawfully chairing <a href="http://cheapus.bravejournal.com/">; how does viagra work </a> The mover is feazing <a href="http://lincolnchristian.edu/forum/index.php?topic=277.0">; where to get viagra </a> The fertilizations viagra virginia phonetically intervened viagra virginia before the unnumbered viagra virginia <a href="http://www.realonline.sitew.com/">; online viagra </a> The arsenical whorehouses will have hereinbefore augmented <a href="http://generic.shuttlepod.org/">; fine viagra </a> The sagacities are being very shockingly molding
vasilisaandreeva2010@gmail.comNick:
E-mail/web:
Smajl: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Zadejte kód
Security Image| Zapamatovat nick
Content Management Powered by CuteNews

Menu
Anime
Harry Potter
Originální
Button stránek


Na slovíčko
Návštěvnost


Design vytvořila: BLANCH | adminka webu: MORGANA EHRAN.